You are here

DÜZ DİŞLİ TASARIMINDA BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMASI

AN APPLICATION OF REVERSE ENGINEERING IN DESIGN OF THE SPUR GEAR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed that the gear parameters required the design of a spur gear were obtained by use of reverse engineering techniques. Therefore, point cloud of tooth profile of the manufactured spur gear was extracted by a coordinate measuring machine (CMM). The gear parameters were derived by processing the obtained point cloud. 3D model of the spur gear were modeled through this parameters in a CAD environment. In the system, a hybrid programming approach was used. Generating and processing the point cloud, extraction of the gear parameters were performed by Visual BASIC programming language. 3D modeling in the CAD environment was performed also by AutoLISP programming language due to programming simplicity. These two softwares were provided to be in harmony by integrating them. In the study, SolidworksTM and AutoCADTM were selected as CAD environments. With this study, a reverse engineering approach for the design of the spur gear was presented and modeling of the gears was carried out in the CAD environment.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, düz dişli tasarımı için gerekli olan dişli parametrelerinin, tersine mühendislik (TM) tekniği kullanılarak elde edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için imal edilmiş bir düz dişlinin diş profilinin nokta bulutu, koordinat ölçme makinesi (KÖM-CMM-Coordinate Measuring Machine) ile elde edilmiştir. Dişli parametreleri elde edilen nokta bulutu işlenerek çıkarılmıştır. Bu parametreler yardımıyla BDT ortamında düz dişlinin 3 boyutlu modeli elde edilmiştir. Sistemde karma bir programlama yaklaşımı kullanılmıştır. Nokta bulutu oluşturma, işleme ve dişli parametrelerinin çıkarımı Visual BASIC programlama dilinde ve BDT ortamında 3 boyutlu model oluşturma ise, programlama kolaylığından dolayı, AutoLISP programlama dilinde yapılmıştır. Daha sonra bu iki yazılım entegre edilerek uyumlu bir şekilde çalışması sağlanmıştır. Çalışmada BDT ortamları olarak SolidworksTM ve AutoCADTM seçilmiştir. Bu çalışma ile düz dişli tasarımı için bir tersine mühendislik yaklaşımı sunulmuş ve dişlilerin BDT ortamında modellenmesi gerçekleştirilmiştir.

REFERENCES

References: 

[1]. AYYILDIZ, M., GÖLOĞLU, C., Hasarlı kalıp
elemanlarının tamiri için tersine mühendislik destekli
bir çerçeve çalışması, 5. Uluslararası İleri
Teknolojiler Sempozyumu, IATS, Karabük, Mayıs
13-15, 1437–1441, 2009.
[2]. BERBERCUMA, G., Üç boyutlu tarayıcılar ile veri
toplanması ve cad ortamına değişik formatlarda
aktarılması, Yüksek Lisans Tezi, GYTE Mühendislik
ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
[3]. AVCIL, Ö.A., 2006, Dişli çarkların standartlara göre
hesaplanması ve bilgisayar destekli tasarımla
kontrolü, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
[4]. REYES, O., REBOLLEDO, A., SANCHEZ,G.,
Algorithm to describe the ideal spur gear profile,
Proceedings of the World Congress on Engineering
Vol. II WCE, London, U.K., July 2-4, 2008.
[5]. NORDIANA, J.O., OGBEIDO, S.O.,
EHIGIAMUSOE, N.N., ANYASI, F.I., Computer
aided design of a spur gear, Journal of Engineering
and Applied Sciences 2 (12), 1743-1747, 2007.
[6]. ROSIĆ, B., Design and simulation of meshing of
internal involute spur gears with pinion cutters, Facta
Universitatis Series: Mechanical Engineering Vol.1,
No 9, pp. 1193–1198, 2002
[7]. ZEYVELİ, M., SARUHAN, H., GÖLOĞLU, C.,
Dişli kutularında parametrelerin hacim ve
mukavemete etkilerinin araştırılması, Erciyes
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2)
315- 333, 2008.
[8]. SÖNMEZLER, H., Bilgisayar destekli tasarım
programlarında dişli tasarımı, Yüksek Lisans Tezi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul. 2006.
[9]. ÖZKAN, M.T. VE GÜLESİN, M., Uzman sistem
yaklaşımı ile civata ve dişli çark seçimi, Türk J.
Engin. Environ. Sci., Cilt 25, 169–177, 2001.
[10]. KARPAT, F., ÇAVDAR, K., BABALIK, F.C.,
Bilgisayar yardımıyla düz, helisel, konik ve sonsuz
vida dişli mekanizmalarının boyutlandırılması ve
analizi, Mühendis ve Makine Dergisi, 2002.
[11]. ÖZDEMİR, U., Dişli kutusunun parametrik
tasarımında; dönme yönü, güç ve helis açısı
değişiminin millerdeki eğilme momentine etkisinin
istatistiksel analizi, Havacılık Ve Uzay Teknolojileri
Dergisi, Cilt 2 Sayı 2 (15-25), 2005.
[12]. ÇİÇEK, A., Dişlilerin uzman sistem tabanlı
tanımlanması ve detaylı boyutlarının çıkarılması,
Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dergisi, Ankara, Cilt 23, No 3, 709-717, 2008.
[13]. SolidWorks 2007, Teknolojik Yazılımlar,
Büyükdere Cad, Stad Han 85, Mecidiyeköy, İstanbul,
2008.
[14]. YANG, Z., CHEN, Y., A reverse engineering
method based on haptic volume removing, Computer-
Aided Design 37, 45–54, 2005.
[15]. YE, X., LIU, H., CHEN, L., CHEN, Z., PAN, X.,
SANYUAN Z., Reverse innovative design—an
integrated product design methodology, Computer-
Aided Design, 40: 812-827, 2008.
[16]. BAGCI, E., Reverse engineering applications for
recovery of broken or worn parts and remanufacturing:
Three case studies, Advances in
Engineering Software 40, 407–418, 2009.
[17]. BARBERO, R., The recovery of design intent in
reverse engineering problems, Computers &
Industrial Engineering 56 1265–1275, 2009.
[18]. Rhinoceros 3.0, “Rhino görsel programı”,
www.rhino.com, 2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com