You are here

ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU TUZAK MODELİNİN SAYISAL OLARAK ÇÖZÜMLENMESİ ve GERÇEK MALZEMELERE UYGULANMASI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Thermoluminescence phenomenon, have been commonly utilized for measurement of radiation doses. Most important point of the measurement of radiation doses by using this method is that fundamental traps parameters influencing thermoluminescence process. Up to now, several models are asserted to determine of the trap parameters and to explain of thermoluminescence process. In this work, interactive multi-trap model was investigated, physical model was performed, differential equations, which is asserted by the model, were solved by numerically and results were compared with real materials. In the light of results obtained from theoretical and experimental studies the proficiency of this model to explain the thermoluminescence process was discussed.
Abstract (Original Language): 
Termolüminesans olay radyasyon dozlarının ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile radyasyon dozlarının ölçülmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta termolüminesans ışımayı belirleyen temel tuzak parametrelerinin belirlenmesidir. Bu parametrelerin belirlenmesi ve termolüminesans ışıma mekanizmasının açıklanması için bugüne kadar birçok model ileri sürülmüştür. Bu çalışmada etkileşimli çoklu tuzak modeli incelenmiş, fiziksel modeli yapılmış, model tarafından ileri sürülen diferansiyel denklemler sayısal yöntemler ile çözülmüş ve sonuçlar gerçek malzemeler ile kıyaslanmıştır. Teorik ve deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında bu modelin termolüminesans mekanizmayı açıklamadaki başarısı tartışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Uzun, E, (2008), “Seydişehir Alüminasının Termolüminesans
Özelliklerinin Karakterizasyonu ve Doz-Cevap Özelliklerinin
Araştırılması”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Doktora Tezi, İstanbul
Milman, I. I., Kortov, V. S. ve Nikiforov, S.V., (1998), “An
Interactive Process in the Mechanism of the Thermally Stimulated
Luminescence of Anion-Defective α – Al2O3 Crystals”, Radiation
Measurements Vol. 29. No. 3 – 4: 401 – 410.
Kulkarni, M. S., Mishra, D. R., Muthe, K .P., Ajay Singh, Royc,
M., Gupta, S.K. ve Kannan, S. (2005), “An Alternative Method of
Preparation of Dosimetric Grade α – Al2O3:C by Vacuum –
Assisted Post – Growth Thermal Impurification Technique”,
Radiation Measurements 39 : 277 – 282.
Chen, R., ve Lockwood, D. J., (2002), “Developments in
Luminescence and Display Materials Over the Last 100 Years as
Reflected in Electrochemical Society Publications”, Journal of The
Electrochemical Society, 149 (9): 69 - 78.
Chen R. ve McKeever S. W. S. (1997), Theory of
thermoluminescence and Related Phenomena, Word Scientific,
Singapore.
Burgh, W. M., (1967), “Thermoluminescence, Low Radiation
Dosage and Black - Body Radiation”, Physics in Medicine and
Biology, Vol. 12, No. 4: 523-530

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com