You are here

FARKLI DOZLARDA ÜRETİLEN BEYAZ BETONLARIN BASINÇ DAYANIMINA FARKLI KÜR ŞARTLARININ ETKİSİ

THE EFFECT OF CURING CONDITIONS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF WHITE CONCRETE PRODUCED WITH VARIOUS DOSAGES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The white cement, which has been used more widely in aesthetic and decorative applications in Turkey and the use of white cement has not widely common yet in constructional applications. In this study white cement, white calcareous aggregate and marble powder are used and produced white concrete. Furthermore, the effect of curing conditions was investigated on the compressive strength behavior of structural elements. For this reason, the performance properties of white concrete with various cement contents in the range of 250-650 kg/m3 were examined experimentally by keeping chemical admixture ratio constantly. The mixtures were produced in ten different proportions with and without chemical admixtures. The concrete mixtures which were prepared and cured in three different curing conditions. Some of the specimens were placed in water at 20 ± 2 oC and some of them were kept in laboratory environment without placing in water (20 ± 2 oC and % 68 RH) and the rest of the specimens were kept in nylon cover. In hardened concrete testing, compressive strength test was performed at 7, 28 and 90 days for white concrete specimens. Based on these concrete designs, it can be concluded that by the use of white cement between 250 and 650 kg/m3 it is possible to produce white concrete according to the ready-mixed concrete standard. According to test results, the specimens which were kept in water and prepared with chemical admixtures were performed better performance than the specimens were kept in air and nylon cover and produced without chemical admixtures.
Abstract (Original Language): 
Ülkemizde beyaz Portland çimentosu (BPÇ) genellikle estetik ve dekoratif amaçlı kullanılmakta olup, yapısal olarak beyaz beton kullanımı henüz tam olarak yaygınlaşmamıştır. Bu çalışmada BPÇ, beyaz kalker agregası ve mermer tozu kullanılarak elde edilen beyaz betonun, taşıyıcı elemanlarda kullanımı için en önemli özelliklerinden olan basınç dayanımı üzerinde farklı kür şartlarının etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla BPÇ dozajı 250-650 kg/m3 aralığında değiştirilerek ve kimyasal katkı oranı sabit tutularak, katkılı ve katkısız olmak üzere 10 ayrı karışıma sahip numuneler üretilmiştir. Hazırlanan beton karışımları 20±2°C kirece doygun su içerisinde, laboratuar ortamında (20±3°C sıcaklık ve %68 nem) açık olarak ve naylon örtü içerisinde sarılı olmak üzere üç farklı kür yöntemi uygulanmak suretiyle 7, 28 ve 90 gün boyunca bekletilerek bu süreler sonunda basınç dayanımı deneyine tabi tutulmuştur. Üretilen betonlar üzerinde basınç dayanım deneyleri yapılmıştır. Bulunan basınç deneyi sonuçları değerlendirilerek farklı dozajda üretilen numunelerde süper akışkanlaştırıcı katkının ve farklı kür şartlarının beton basınç dayanımları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Deney sonuçlarına göre, üretilen betonlarda özellikle ilk günlerde su kürü yönteminin uygulanması ve kimyasal katkı kullanımının beton basınç dayanımının artmasında etkili olduğu görülmüştür.

REFERENCES

References: 

[1] Sideris, K.K., Sava, A.E., Durability of mixtures containing calcium nitrite based corrosion inhibitor, Cement&Concrete Composites, Vol.27, pp. 277-287 (2005).
[2] Topçu, İ.B., Yapı Malzemesi ve Beton, Şahvar Offset, Eskişehir (2006).
[3] Erdoğan, T.Y., Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yay. ve İletişim A.Ş., Ankara (2003).
[4] Kırca, Ö., Yapılarda Beyaz Beton Uygulamaları, Konut Kurultayı Bildiriler Kitabı, İstanbul (2002).
[5] Şahin, M., Kırca, Ö., Kent Mobilyalarında Beyaz Çimento Kullanımı, II. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, (2003).
[6] Sobolev, K., White Cement: Problems of Production & Quality, Çimento ve Beton Dünyası, TÇMB Yayın Organı sayı:38 (2002).
[7] Erdoğan, T.Y., Betonu Oluşturan Malzemeler, Çimentolar, ODTÜ,Ankara (1995).
[8] Çelik, M. Y., Mermer Artıklarının (Parça-Tozlarının) Değerlendirilmesi, AKÜ, FBE Yüksek Lisans Tezi (1996).
[9] Uysal, M., The Effect of Marble Powder on the Workability and Mechanical Properties of Self Compacting Concrete, II. Uluslararası Mermer ve Doğaltaşlar Kongresi. s.316-324, İzmir (2010).
[10] Topcu, I.B., Bilir, T., Uygunoglu, T., Effect of waste marble dust content as filler on properties of self-compacting concrete, Construction and Building Materials, Vol. 23(5), pp.1947-53 (2009).
[11] Aruntas, H.Y., Guru, M., Dayı, M., Tekin, I., Utilization of waste marble dust as an additive in cement production, Materials and Design, Vol.31, pp.4039–4042 (2010).
[12] Akbulut, H., Gurer, C., Use of aggregates produced from marble quarry waste in asphalt pavements, Build Environ, Vol.42, pp.1921–30 (2007).
[13] Celik, M.Y., Sabah, E., Geological and technical characterization of Iscehisar (Afyon-Turkey) marble deposits and the impact of marble waste on environmental pollution, J Environ Management, Vol.87, pp.106–116 (2008).
[14] Alyamaç, K.E., Ince, R., A preliminary concrete mix design for SCC with marble powders,
Construction and Building Materials, pp. 1-10 (2008).
[15] TS 3530, Beton Agregalarının Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara (1980).
[16] Ünal, O., Beton Teknolojisi ve Yapı Laboratuarı Ders Notları, Afyon (2002).
[17] Neville A.M., Properties of Concrete, Longman Scientific & Technical, England (1981).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com