You are here

Küreselleşen Dünyada Kültür ve Kimlik Sorunu

Culture and the Issue of Identity in a Globalised World

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study starts from a definite stand against the threats to national and local cultures (exluding Western culture). These threats are the results of the historical transformation which is called ‘globalisation’ which we are currently experiencing. What I call ‘the threat of standardization’ can be explained as placing all different cultures under the hegemony of Western culture and trying to assimilate them. The cultures which do not take part in this face threats from the western culture that is expressed by the terms ‘the Clashes of Civilisation’, in particular, or what Hantington calls ‘green enemy’ or the ‘Islamic Threat’. Another threat is the disintegration into small pieces. This threat can be seen in two ways: First, attacks to the great cultural identity that unites all; second, revitalisation of small ethnic-sectarian identities. All these happen within the context of cultural interactions that arise in different forms. This study will concentrate on two points: The main elements of the concepts of ‘national culture’ and ‘national identity’ and the possible changes that may take place in them; ‘cultural interaction’, its kinds and the mechanism of its actualisation.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma، millî ve taraflı (batılı değil) kültürlere yönelik tehditlere ilişkin belli bir tasavvurdan hareket etmektedir. Bu tehditler hâlihazırda yaşamakta olduğumuz ve “küreselleşme” adı verilen tarihi dönüşümden kaynaklanmaktadır. “Tektipleştirme tehlikesi” olarak isimlendirdiğim bu tehlike، farklı kültürleri Batı merkezli (Avro-Amerikan) kültürün hegemonyası altına sokma ve onun içerisinde eritme çabaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde، bu merkezin dışında kalan dünya، “Medeniyetler Çatışması” fikrinin، özellikle de Hantington’un “Yeşil Düşman” ve “İslâmî Tehlike (Islamophobia)” olarak isimlendirdiği yaklaşımların çağrışımlarının yol açtığı Batı kaynaklı tehditlerle de karşı karşıya bulunmaktadır. Karşı karşıya olunan diğer bir tehlike de، küçük parçalara ayrılma/parçalanma tehlikesidir. Bu tehlike iki şekilde karşımıza çıkmaktadır: “Bir araya getirici/birleştirici” mahiyetteki büyük kültürel kimliklere yönelik olarak gerçekleştirilen hücumlar ve “etnik-mezhebî” mahiyetteki küçük kimlikleri diriltme/ihya etme çabaları. Bütün bunlar، farklı tezahürleri olan kültürel etkileşimler çerçevesinde cereyan etmektedir. Araştırmamız iki ana nokta etrafında yoğunlaşacaktır: “Millî kültür” ve “millî kimlik” kavramları، bunların unsurları ve bunlarda görülebilecek değişimler ve “müsâkafe (kültürel etkileşim)” kavramı، bu kavramın türleri ve gerçekleşmesi esnasında yararlanılan mekanizmalar.