You are here

ZAYİAT VE HASAR KONUSUNDAKİ TARİHÎ SONUÇLAR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study lists 23 different conclusions on casulties and 6 different conclusions on loss of material, based on historical observations analaysis. Its aim is to provide tips and assistance to the planners in finding practical solutions to the problems faced during their planning activities.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, tarihsel gözlem ve analizler sonunda personel zayiatı konusunda belirlenen 23 adet sonuç ile malzeme hasarı konusundaki 6 adet sonuç, plânlayıcılara çalışmaları için ipuçları sunmak, bazı durumlarda pratik çözümler bulmalarına ve elde ettikleri sonuçları tarihsel gerçeklerle mukayese etmelerine yardımcı olmak maksadıyla müteakip maddelerde sunulmuştur.