You are here

Dağıtık Simülasyon Sistemlerinde Performans Analiz Altyapısı

Performance Analysis Framework for Distributed Simulation Systems

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the most important properties of the distributed simulation systems is to provide simulating systems and situations which hardly reoccur. Recording of the simulation data during an exercise makes it possible to inspect and analyze the system performance repeatedly after the simulation. Analysis of the collected simulation data produces important inputs for After Action Review and Decision Support Systems. Within the scope of this paper, the after action review software framework, which we have developed for the purpose of recording platform information and important events occurring within a scenario-run in an HLA1516-based simulation system, is explained in detail. One important feature of our framework is collecting simulation data in real-time during an exercise without causing any performance penalty or affecting the overall system. The essential data subsystem has a relational database system which contains the data structures and functions suitable for analytical comparison and graphical statements, since with their initial format, the recorded data is not ready for use analytical drawing and comparison operations. Within the graphics subsystem user interfaces for drawing 2D graphics of the processed data for analyzing operations are developed in the framework. Our performance analysis framework is distinguished from the similar works in AAR by combining all of those features and it has a wide range of application area as being customizable to be used in distributed simulation systems.
Abstract (Original Language): 
Dağıtık simülasyon sistemlerinin önemli özelliklerinden biri tekrarlanması zor veya imkânsız olan durumların simülasyonunu gerçekleştirmeleridir. Simülasyon gerçekleşirken bu durumların kaydedilmesi, bu durumların simülasyon sonrası pek çok kez tekrarlanabilmesini, incelenebilmesini ve sistemin performansının analiz edilebilmesini sağlamaktadır. Simülasyon sonrası oluşturulan analiz verileri karar destek sistemleri için önemli girdiler oluşturmaktadır. Bu bildiri kapsamında HLA1516 tabanlı dağıtık simülasyon sistemlerinde kullanılabilen senaryo koşumu boyunca simüle edilen platform bilgilerinin ve gerçekleşen önemli olayların, senaryo koşumu sonrasında analiz edilmesi için geliştirdiğimiz performans analiz altyapısı anlatılmaktadır. Performans analiz yazılım altyapısının öne çıkan özelliklerinden biri senaryo koşumu esnasında gerçek zamanlı olarak iletilen mesajları simülasyon ortamının performansını olumsuz yönde etkilemeyecek, sistem yükünü arttırmayacak şekilde kayıt işlemini gerçekleştirmesidir. Altyapının önemli bir modülü olan kayıt veritabanı ise, ham hâlleri ile sayısallaştırma, grafik çizimi ve karşılaştırma işlemlerine uygun olmayan kayıt verilerini, analize uygun biçimde yapılandırmak için kullanılan veriyapılarını ve fonksiyonları içermektedir. Yazılım altyapısının grafik modülünde ise, yapılandırılan verilerin 2 boyutlu grafiklerinin çizilmesi ve karşılaştırılması sağlanmaktadır. Geliştirdiğimiz performans analiz altyapısı tanımlanan özelliklerin tümünü birleştirmesi ile benzer eylem sonrası gözden geçirme (After Action Review, AAR) sistemlerinden büyük farklılık göstermekle birlikte dağıtık tabanlı simülasyon sistemlerine uyarlanabilir olmasıyla geniş bir kullanım alanına sahiptir.

REFERENCES

References: 

High Level Architecture Version 1.3, DMSO (1998).
IEEE 1516-2000, High Level Architecture (HLA) (2000).
IEEE Std. 1516.2-2000. “IEEE Standard for Modelling and Simulation (M&S) High Level Architecture (HLA)-Object Model Template (OMT) Specification”.
IEEE 1516-2010, High Level Architecture (HLA) (2010).
MAK Data Logger, MAK Technologies (2011). 10 Şubat 2011’de http://www.mak.com/products/datalogger.php adresinden alınmıştır.
PITCH Recorder, Pitch Technologies (Pitch) (2011). 10 Şubat 2011’de http://www.pitch.se/products/recorder adresinden alınmıştır.
S2Focus “Analyzer”, General Dynamics C4 Systems (2011). 10 Şubat 2011’de http://www.gdc4s.com/ adresinden alınmıştır.
Simulation Interoperability Standards Organization (SISO) (2003). Guidance, Rationale, and Interoperability Manual for the Real-timePlatform reference Federation Object Model (RPR FOM).
Timar Y., Bıkmaz İ., Taşdelen İ., Akgün S. ve Dikenelli O. (2007). Dağıtık Simülasyon Projelerinin kavramsal Modelini Geliştirme çalışmalarında BOM Kulanımı, USMOS 2007 Bildiriler Kitabı

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com