You are here

NATO KODLANDIRMA SİSTEMİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULAMALARI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In this study, Material Coding Facilities in Turkey in the framework of TAF’s relations with interforces and Turkish and international industrial sectors were examined and current level of these facilities were analyzed. Moreover, difficulties in current coding facilities were evaluated and informative principles about necessary precautions to solve problems and NATO Stock Number’s benefits to operate TAF’s supply system efficient and productive were submitted.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Türkiye’deki Malzeme Kodlandırma Faaliyetleri; TSK’nın Kuvvetler arası ve yurt içi ile yurt dışı sanayi sektörü arasındaki ilişkileri açısından incelenmiş, mevcut durum itibariyle hangi noktaya gelindiği analiz edilmiştir. Ayrıca halihazırda kodlandırma faaliyetlerinde yaşanan güçlükler değerlendirilerek problemlerin çözümü için alınması gereken önlemler konusunda aydınlatıcı / yol gösterici olabilecek prensipler ve NATO Stok Numarasının; TSK ikmal sisteminin etkin ve verimli şekilde çalışabilmesi için sağladığı faydalar sunulmuştur.