You are here

TEDARİK ZİNCİRİNDE ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİMİ VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE UYGULANMASI

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Supply chain management becomes the hot topic of all sectors with the innovations in information Technologies such as EDI, Barcoding are tools make the companies effective in the market. In this study, we investigatedthe use of EDI in public sectoras an inventory control and coordination tool. We selected and investigated the Material Coordination System (MCS) developed for Turkish Armed Forces. It has been used since 2001 among the main sub-command units (army, navy, air, force, gendarme). With the analysis of the data taken by the application of MCS during its first year, we found that unused materials have been interchanged amongst the units equal to 438 680 $.
Abstract (Original Language): 
Tedarik zinciri son yıllarda yoğun rekabet şartlarında çalışan firmalar için yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri bilgi sistemlerinin yönetimini, kaynak teminini, üretim planlamasını, stok yönetimini, depolamayı, müşteri hizmetini ve malzemelerin pazarlama sonrası dağıtım ve ambalajlanmasını içerir. Bilgi teknolojilerindeki yeni gelişmeler örneğin, Elektronik veri değişimi (EVD), Barkod gibi teknolojiler firmaları piyasada daha etkili ve daha verimli çalışır hale getirmiştir. Bu teknolojilerin kamu sektöründe de kullanımı mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, Türk Kamu sektöründeki EVD paketlerinin stok kontrolü ve koordinasyonu amacı ile kullanılması konusu ele alınmıştır. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ve Malzeme Koordinasyon Sistemi (MKS) olarak adlandırılan EVD paketi uygulaması incelenmiştir.
1-11