You are here

HİZMET İHALELERİNDE UYGULANABİLİR DIŞ KAYNAK KULLANIMI MODELİ VE SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Third Party Logistics usage and outsourcing are widely used in developed countries for decreasing service costs and increasing effectiveness. Outsourcing in Turkish Military Forces is significant for focusing core-competencies and using effectively limited sources of country. In this study, public purchasing system is examined and a military unit’s facility maintenance system is analyzed. The outsourcing literature in developed countries is surveyed and with the application study an applicable outsourcing model for service tenders is proposed. Besides, a contract model, which is handled as a subject in contract preparation and contract management process, is developed. The difference of proposed model from the applications, which are in force, and literature is adapting project point of view into the purchasing system and using quality procedures as an obligation in contracts.
Abstract (Original Language): 
Gelişmiş ülkelerde, hizmetlerin maliyetlerini azaltırken etkinliğini artırabilmek için üçüncü parti lojistik hizmetlerinin kullanımı ve dış kaynaklardan yararlanma önemli ölçüde kullanılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de dış kaynaklardan yararlanması, kendi temel yeteneklerine odaklanabilmesi ve ülkemizin kısıtlı kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, gelişmiş ülkelerde hizmet ihaleleri ile ilgili akademik çalışmalar irdelenerek ve bir askerî birlikte bulunan sistemler incelenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet ihalelerinde uygulayabileceği bir model oluşturulmuştur. Ayrıca oluşturulan model içerisinde yer alan süreçlerden sözleşme hazırlığı ve sözleşme yönetimi konusu ile ilgili olarak da bir sözleşme modeli önerilmiştir. Modelin süreçleri, uygulama yapılan birliğin sistemi göz önüne alınarak birliğe alternatifler sunularak açıklanmıştır. Önerilen modelin yürürlükte olan uygulamalardan farkı, proje bakış açısının tedarik sistemi içerisine adapte edilmesi ve kalite anlayışının sözleşmelerde bir yükümlülük olarak kullanılmasıdır.