You are here

AB GÜVENLIK STRATEJISI’NIN ABD GÜVENLIK STRATEJISIYLE MUKAYESELİ ANALİZİ

A COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN SECURITY STRATEGY THROUGH THE US SECURITY STRATEGY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
After the Cold War, under the conditions that the USA was a single super power in international system, it seemed that the EU approached international security issues and challenges with regard to the different management ways of them. The EU makes progress to become a political power which can effect international politics. It has endeavoured to strengthen this progress by means of the Common Foreign and Security Policy and the European Security Strategy. Within the context of this, the EU has determined different attitudes and methods from the USA in terms of international security issues. Firstly, the European Security Strategy and the USA Security Strategy are provided in this essay to reveal differences between them. Secondly, directions of the two security strategies are explored comparatively. After this comparison, the foundations of the European Security Strategy are examined. This study is concluded by investigating whether the existing content of the security strategy and attitudes of Europeans are sufficient for the EU in terms of providing internal and external security, internal unity and being a global power.
Abstract (Original Language): 
Soğuk Savaş’ın ardından ABD’nin uluslararası sistemde tek süper güç olarak kaldığı koşullar altında, uluslararası güvenlik sorunları ve tehditleri ile bu sorun ve tehditlerin üstesinden gelebilme yollarının AB’ce farklı bir biçimde ele alındığı görülmüştür. AB uluslararası politikaları etkileyebilecek siyasi bir güç olma yolunda ilerlemektedir. Bu ilerleyişini oluşturduğu Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Avrupa Güvenlik Stratejisi ile güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda AB, benzer tutumları daha fazla göstermeye başlasa da, uluslararası güvenlik meselelerine yönelik olarak ABD’den farklı tutum ve yöntemler belirlemiştir. Bu farklılıkların açığa çıkarılması için makalede öncelikle Avrupa Güvenlik Stratejisi ile ABD Güvenlik Stratejisi sunulmuştur. Ardından iki güvenlik stratejisinin yönelimleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu karşılaştırmadan sonra ise Avrupa Güvenlik Stratejisi’nin temelleri araştırılmıştır. Stratejinin mevcut içeriğinin ve Avrupalıların tutumunun iç ve dış güvenlik, iç bütünlük ve küresel bir güç olma bakımından AB için yeterli olup olmadığının irdelenmesiyle çalışma sonuçlandırılmıştır.