You are here

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARLA İLGİLİ TUTUMLARI VE DENEYİMLERİ*

ATTITUDES AND EXPERIENCES OF SELCUK UNIVERSITY MEDICAL FACULTY STUDENTS TOWARDS COMPUTERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: The rapid change in communication and information technologies incepted medical education and necessitated to enhance and implement new education strategies. We aimed to determine the attitudes and experiences of medical students as to contribute to the curriculum design. Material and Methods: A questionnaire consisting of Computer Attitude Scale, demographic information, questions about computer usage and experience applied to voluntary medical students of Selcuk University in term 2007-2008. Computer Attitude Scale has four subscales which are; Computer anxiety, Computer Confidence, Computer Liking, and Computer Usefulness. Results: In total, 312 students whose mean age was 21.1±2.2 year were participated in the study and 58.3% of them were male. The mean score of Computer Attitude Scale was 127.60±14.67 for male and 126.58±12.46 for female students (p=0.52). There was a significant difference in anxiety and confidence sub-scales of the Computer Attitude Scale in gender (p<0.05). Having own computer made a significant difference in Computer Attitude Scale in total and also in all sub-scales (p<0.05). Conclusion: The total and subscale scores of the students about Computer Attitude Scale were related to the classes of the students except the subscale for computer usefulness. The low knowledge and attitude level may be enhanced by education. Students who had no own computer should be supported about spending more time in computer laboratories.
Abstract (Original Language): 
Amaç: İletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim tıp eğitimini de içine almış, yeni eğitim stratejilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada tıp eğitimi alan öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarını, deneyimlerini belirleyip eğitim programına katkı sağlayabilmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada 2007–2008 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine, Bilgisayar Tutum Ölçeği ile bilgisayar kullanımlarını, bilgisayar deneyimlerini ve demografik bilgilerini içeren bir anket formu gönüllülük temelinde uygulandı. Bilgisayar Tutum Ölçeğinin, Bilgisayar Anksiyetesi, Bilgisayar Kullanma Konusunda Kendine Güven, Bilgisayardan Hoşlanma ve Bilgisayarın Gerekliliği olarak dört alt ölçeği vardır. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 21.1±2.2 yıl olan %58.3’ü (n=182) erkek 312 öğrenci katıldı. Bilgisayar tutum ölçeği puanı ortalaması erkeklerde 127.60±14.67, kızlarda 126.58±12.46 olarak bulundu (p=0.52). Anksiyete ve güven alt ölçeklerinde cinsiyete göre anlamlı fark vardı (p<0.05). Kendi bilgisayarına sahip olma Bilgisayar Tutum Ölçeğinden alınan toplam puan ve tüm alt ölçek puanları arasında anlamlı farka neden olmuştu (p<0.05). Sonuç: Tıp öğrencilerinin Bilgisayar Tutum Ölçeğinden aldıkları toplam ve bilgisayar gerekliliği alt ölçeği dışındaki alt ölçek puanları okudukları sınıf ile ilişkili bulunmuştur. Ancak düşük olan bilgi ve tutum düzeyi eğitimin artırılmasıyla artırılabilir. Kendi bilgisayarı olmayan öğrencilerin bilgisayar laboratuarından daha çok zaman geçirmesi sağlanmalıdır.

REFERENCES

References: 

1. Ward J, Gordon J, Field M, Lehrmann H. Communication and information technology in medical
education. Lancet 2001; 357: 792–6.
2. Samuel M, Coombes JC, Miranda JJ, Melvin R,
Young EJW, Azarmina P. Assessing computer skills
in Tanzanian medical students: an elective experience. BMC Public Health 2004; 4: 37
3. Link TM, Marz R. Computer literacy and attitudes
towards e-learning among first year medical students. BMC Medical Education 2006; 6: 34.
4. Valcke M, De Wever B. Information and communication technologies in higher education: evidence
based practices in medical education. Medical
Teacher 2006; 28:40-8.
5. Sam HK, Othman AEA, Nordin ZS. Computer self
efficacy, computer anxiety, and attitudes toward
the internet: A study among undergraduates in
Unimas. Educational Technology & Society 2005; 8:
205–19.
6. Dørup J. Experience and attitudes towards information technology among first-year medical students
in Denmark: longitudinal questionnaire survey.
Journal of Medical Internet Research 2004; 6:10.
7. Tavolacci MP, Laouenan C, Ladner J. What access
and use of internet technology for under graduate
medical students? Medical Teacher 2008; 30: 223-
4.
8. Ellaway R, Masters K. AMEE Guide 32: e-Learning
in medical education Part 1: Learning, teaching and
assessment. Medical Teacher 2008; 30: 455-73.
9. Borges N, Manuel R, Elam C, Jones B. Comparing
Millennial and Generation X medical students at
one medical school. Academic Medicine 2006; 81:
571–6.
10. Kennedy G, Gray K, Tse J. Net Generation medical
students: technological experiences of pre-clinical
and clinical students. Medical Teacher 2008; 30:10
-6.
11. Masters K, Ellaway R. e-Learning in medical education Guide 32 Part 2: Technology, management
and design. Medical Teacher 2008; 30: 474 – 89.
12. Strømso HI, Grottum P, Lycke KH. Changes in student approaches to learning with the introduction
of computer-supported problem-based learning.
Medical Education 2004; 38: 390-8.
13. Whitcomb M. The information technology age is
dawning for medical education. Academic Medicine
2003; 78: 247–8.
14. Biersack HJ, Yüksel M, Palmedo H, Rödel R, Reinhardt M, Jaeger U. Multimodal Imaging with PETCT in Oncology. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi 2006; 23(2): 55-64.
15. Hepşen İF, Oram O, Fidan İ. İnternet ve oftalmoloji.
Türkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology 1997; 6:
224-7.
16. Şenel-Tekin P, Kaya S. Doktorlar elektronik tıbbi
kayıtlara hazır mı? Zonguldak’taki iki hastanede
yapılan bir araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2005; 8: 35-59.
17. Loyd BH, Gressard C. Reliability and factorial validity
of computer attitude scale. Educational and Psychological Measurement 1984; 44: 501–5.
18. Seago BL, Schlesinger JB, Hampton CL. Using a decade of data on medical student computer literacy
for strategic planning. Journal of the Medical Library
Association 2002: 90: 202-9.
19. Liu J, Pothiban L, Lu Z, Khamphonsiri T. Computer
knowledge, attitudes and skills of nurses in People’s
Hospital of Beijing Medical University. Computers in
Nursing 2000; 18: 197–206.
20. Zayim, N, Yıldırım S, Saka O. Technology adoption
of medical faculty in teaching: Differentiating factors in adopter categories. Educational Technology
& Society 2006; 9: 213-22.
21. Yıldız AN, Kılıç C, Bayhan GI, Goksever H, Karaarslan
O. The evaluation of the internet and computer utilization by the fourth grade medical students. Saudi
Medical Journal 2005; 26: 2006–8.
22. Berberoglu G, Calikoglu G. Factorial validity of the
Turkish computer attitude scale. Studies in Educational Evaluation 1993; 19: 257–63.
23. Ajuwon GA. Computer and internet use by first year
clinical and nursing students in a Nigerian teaching hospital. BMC Medical Education and Decision
Making 2003; 3: 10.
24. Ghabili K, Alizadeh M. Computer and Internet use
among Iranian medical students. Medical Education
2008; 42: 113–5.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com