You are here

EDEBİYATTAN TARİHE, MİMARÎDEN SİYASETE YAHYA KEMAL'İN NESİRLERİ

FROM LITERATURE TO HISTORY, FROM ARCHITECTURE TO POLITICS YAHYA KEMAL'S PROSES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Looking at the prose of Yahya Kemal Beyatlı, literature, history, architecture in a wide range of policy ideas are produced. Yahya Kemal, until his death in 1912, articles on different topics, chat, reviews, portrait, souvenir-type products were given. The writings and poems in various periodicals and handwritten notes have been prepared and published by The Yahya Kemal Institute, which was founded after his death in 1959. Collected in eight books of prose, were put together according to their themes. This article of Turkish literature, the most important poets of the Yahya Kemal Beyatlı is currently eight books collected as prose, with the first Turkish literature to other social science fields, and it is an important contribution to a culture that he has drawn attention to the studies, eight in the book by theme together brought works. His works and a wide range of ideas have been read in a thematic way through the history, architecture and politics.
Abstract (Original Language): 
Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı'nın nesirlerine bakıldığında edebiyattan tarihe, mimarîden siyasete geniş bir yelpazede fikir ürettiği görülmektedir. Yahya Kemal, 1912 yılından ölümüne kadar şiir dışında farklı konularda makale, sohbet, eleştiri, portre, hatıra türünde ürün vermiştir. Çeşitli süreli yayınlardaki yazı ve şiirleri, el yazısı halinde kalan notları şairin ölümünün ardından 1959'da kurulan Yahya Kemal Enstitüsü'nce hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Sekiz kitapta toplanan nesirleri, temalarına göre bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu makale ile Türk edebiyatının en önemli şairlerinden olan Yahya Kemal Beyatlı'nın şu an için sekiz kitapta toplanan nesirleri çerçevesinde öncelikle Türk edebiyatı olmak üzere diğer sosyal bilim alanlarına da önemli katkılarda bulunan bir kültür adamı olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmış, sekiz kitapta temalarına göre bir araya getirilen eserleri, yine tematik bir şekilde okunmaya çalışılmış sosyal bilimlerin hemen her alanında geniş bir yelpazede ürettiği fikirler ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

AYDA, Adile, (1962), Yahya Kemal Kendi Ağzından Fikirleri ve Sanat Görüşleri, Ankara: Ajans-Türk Matbaası.
BANARLI, Nihad Sami, (1984), Nihad Sami Banarlı'nın Kaleminden Yahyâ Kemal: Bir Dağdan Bir Dağa, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
BEYATLI, Yahya Kemal, (1966), Eğil Dağlar İstiklal Harbi Yazıları, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.
BEYATLI, Yahya Kemal, (1968), Siyasî Hikâyeler, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.
BEYATLI, Yahya Kemal, (1986), Siyasî ve Edebî Portreler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.
BEYATLI, Yahya Kemal, (1990), Mektuplar, Makaleler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.
BEYATLI, Yahya Kemal, (1991), Tarih Musâhabeleri. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.
BEYATLI, Yahya Kemal, (1997), Edebiyata Dair. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.
BEYATLI, Yahya Kemal, (1999), Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.
BEYATLI, Yahya Kemal, (2007), Aziz İstanbul. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.
HİSAR, Abdülhak Şinasi, (2006), Yahya Kemal'e Vedâ. İstanbul: YKY.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com