You are here

SAVUNMA SANAYİİNDE VASIFLI İŞÇİLERİN YABANCI UZMANLAR HAKKINDA TUTUMLARI

ATTITUDES OF QUALIFIED LABORERS IN DEFENSE INDUSTRY TOWARDS FOREIGN SPECIALISTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This field work was carried out at a weapons producing plant in Middle Anatolia in 1994. The purpose of the study was to determine the attitudes of qualified workers towards the foreign experts. The questionnaires involving grade scales for certain items were designed and distributed to the subjects (qualified workers). The evaluation of the results verified that the qualified workers' appreciation of the technical competence of the foreign experts was slightly higher than their opinions about the personality traits of the foreign experts.
Abstract (Original Language): 
Bu saha çalışması 1994 yılında Orta Anadolu'da bir silâh fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Amaç, vasıflı işçilerin, tesisteki yabancı uzmanlar hakkındaki tutumlarını belirlemektir. Belli maddeler için puanlama ölçeği içeren soru listeleri tasarlanıp deneklere (vasıflı işçiler) dağıtılmıştır. Verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunun ortaya koyduğuna göre, vasıflı işçiler; yabancı uzmanların teknik ehliyetlerini kişilik özelliklerine nazaran biraz daha fazla takdir etmektedirler.

REFERENCES

References: 

ASHMEAD-BARTLETT, Ellis, (1913), With the Turks in Thrace, William Heinemann, London.
KÂĞITÇIBAŞI, Çiğdem, (1983), insan ve insanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, beşinci baskı, İstanbul: Beta Basım-Yayın.
KANTARCIOĞLU, Selçuk, (1974), Rehberlik, Daily News Web Ofset, Ankara.
KRECH, David & CRUTCHFIELD, Richard, (1980),
Sosyal Psikoloji, Teori ve Problemler, (çev. Erol Güngör), İstanbul: Ötüken Yay.
McNEILL, P., (1985), Research Methods, Tavistock Publications, London.
TAN, Hasan, (1989),
Psikolojik
Danışma ve Rehberlik, Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
TUĞRUL, Mehmet, (1969), Mahmutgazi Köyün'de Halk Edebiyatı, Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com