You are here

LES INFLUENCES DES OBJETS DANS LA JALOUSIE D'ALAIN ROBBE-GRILLET

THE INFLUENCE OF OBJECTS IN ALAIN ROBBE-GRILLET'S JEALOUSY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Alain Robbe-Grillet is a practitioner of agricultural engineering, which leads him to travel a lot. This profession gives him the pleasure of observing the objects and people. He is regarded as both the master and the theorist of the formation the thought of The New Novel. Though the conventional novel gives importance to people, the new novel is accepted as the universe of the objects. Alain Robbe-Grillet's Jealousy allows us to see this distinct stage. The title of the novel has double meaning, which gives a feeling and an object at the same time. Indeed, the basic theme of this novel is the bitter situation of the husband-narrator who observes his wife's suspectable behaviours. Throughtout the story, he is not able to know whether his wife cheats him or not. But, the thing which constitutes the novelty of Jealousy is the style of narration of the writer. In this work, everything was told from the point of view of an envious husband-narrator who observed his wife. The writer gives us a conventional scheme consisting of a married women named A, a married man Franck who drops to visit her leaving his own wife Christiane at home alone. Though the narrator is never named throughout the book, we know that he exists by means of his anxieties and obsessions. The suspects of the jealous character justifies the choice of observed details, the form of the scenery.
Abstract (Original Language): 
Alain Robbe-Grillet , çok fazla seyahat etmesine neden olan ziraat mühendisliği mesleğini yapar. Bu meslek ona nesneleri ve insanları gözlemleme zevkini verir. Yazar, Yeni Roman'ın gelişip olgunlaşmasında kuramcı ve önde gelen üstadı olarak kabul edilir. Klasik romanın kişileri ön planda tutmasına karşılık, Yeni roman nesnelerin evreni olarak kabul edilir. Alain Robbe-Grillet'nin Kıskançlık isimli eseri bu belirgin aşamayı görmemize olanak sağlar. Romanın başlığında, hem bir duyguyu hem de bir nesneyi belirten çift anlam bulunur. Açıkçası, bu eserin ana konusu karısının tüm şüpheli davranışlarını ortaya koyan anlatıcı-kocanın kıskançlık duygusudur. Anlatı boyunca, karısının onu aldatıp aldatmadığından emin olamaz. Fakat Kıskançlık romanına yenilik katan şey, yazarın anlatı yöntemidir. Bu eserde her şey, karısı A.'yı gözlemleyen kıskanç anlatıcı-kocanın bakış açısından betimlenir. Yazar bize geleneksel bir tablo sunar, ki bu tablo evli bir kadın olan A.'dan, karısı Christiane'ı evde bırakarak düzenli bir şekilde onu ziyarete gelen evli erkek Franck'tan ve her şeyi gözlemleyen anlatıcı-kocadan oluşur. Kitap boyunca anlatıcının adının söylenmemesine rağmen, sıkıntıları ve kaygılarıyla onun var olduğunu anlarız. Kıskanç kişinin şüpheleri, görünümün düzenini, gözlemlenmiş detayların seçimini gizli bir şekilde doğrular.
73
82

REFERENCES

References: 

BARTHES, Roland, (1991), Essais Critiques, Paris: Editions d u Seuil.
RICARDOU, Jean, (1967), Problemes du Nouveau Roman, Paris: Editions d u Seuil.
ROBBE-GRILLET, Alain, (1957), La Jalousie, Paris : Editions de Minuit.
ROBBE-GRILLET, Alain, (1963), Pour Un Nouveau Roman, Paris: Editions de Minuit.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com