You are here

KARAMAN ARKEOLOJİ MÜZESİNDEN BRONZ GİYSİ APLİKLERİ

CLOTHING BADGES IN KARAMAN ARCHAEOLOGY MUSEUM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, a group of clothing badges that have been brought in Karaman Archaeology Museum by means of donation and purchase are going to be introduced. The clothing rozettes, which are also called offering plaques, are used both for the purpose of ornamentation and protection. Plaques are generally produced by cutting bronze belts in the shape of square, rectangular or oval for the second use and there are rope holes on their edges for sewing them on the cloth. Samples in the Karaman Museum are rectangular and upper sides are plain or indented. Decorations on the plaques are made as incised or reliefs by hitting from the back side. Standing women and men figures or just head and geometric decorations are seen on the plaques. Clothing badges are reflecting general features of Urartian art and they must be Giyimli-oriented.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Karaman Arkeoloji Müzesi'ne bağış ve satın alma yoluyla kazandırılan, bronz giysi apliklerinden bir grup tanıtılacaktır. Adak levhaları olarak da adlandırılan giysi aplikleri hem takı hem de koruyucu amaçlı kullanılmıştır. Aplikler genelde bronz kemerlerin kare, dikdörtgen ya da oval şekilde kesilerek tekrar kullanımı ile oluşturulmuştur ve kenarlarında kumaşa dikilmek üzere ip delikleri bulunmaktadır. Karaman Müzesi'ndeki örnekler dikdörtgen forma sahip olup üst kısmı düz veya dendane biçiminde kesilmiştir. Apliklerin üzerindeki bezemeler kazıma veya kabartma olarak yapılmıştır. Ayakta kadın ve erkek figürleri ile sadece baş ya da geometrik bezemeler kullanılan motifler arasındadır. Giysi aplikleri Urartu sanatının genel özelliklerini yansıttığından, bu parçalar Giyimli kökenli olmalıdır.

REFERENCES

References: 

BAŞARAN Sait, (1981), "Van Bölge Müzesi'nden İki Urartu Bakracı" Anadolu Araştırmaları, S. VII, s. 79-92.
BELLİ Oktay, (1981), "Urartularda Totemcilik Sorunu", Anadolu Araştırmaları, S.
VII, s.
29-48
.
BELLİ Oktay, (1982), "Urartularda Hayat Ağacı İnancı" Anadolu Araştırmaları, S.
VIII, s.
237
- 247.
BELLİ Oktay, (2010), Urartu Takıları, İstanbul, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.
BOARDMAN John, (1963) "Ioinian Bronze Belts" Anatolia s. VI, s. 179-189. ÇİLİNGİROĞLU Altan, (1997), Urartu krallığı, Tarihi ve Sanatı, İzmir, Universal. ERZEN Afif, (1972), "Giyimli Bronz Definesi ve Giyimli Kazısı", Belleten, C.
XXXVIII, S. 150, s. 191- 213. IŞIKLI Mehmet, (2009), "Erken Transkafkasya Kültüründe Din ve Dini Aktiviteler
ile Kült Objelerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme" Altan Çilingiroğlu'na
Armağan Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı'na Adanış bir Hayat,
İstanbul, Arkeoloji ve Sanat. KELLNER H. Jörg, (1977), "Pectorale aus Urartu", Belleten, C. XLI, S. 163, s.
481-493.
KELLNER H. Jörg, (1982), "Gedanken zu den Bronzenen Blechvotiven in Urartu", Archaeologische Mitteilungen Aus Iran, Band 15, s. 79-105.
KULAÇOĞLU Belma, (1990), "Urartu Adak Levhaları", Anadolu Medeniyetleri
Müzesi 1989 Yıllığı, s. 176-197.
LIGABUE Giancarlo-SALVATORI Sandro, (1978), "Oriental Bronzes in Private
Collections in Venice", Rivista Di Archeologia, Anno I, Fascicoli 1-2, s. 7-22. ÖZDEM Filiz, (2003), Urartu: savas, ve estetik, Istanbul, YKY.
ÖZGEN Engin,
(1984)
, "The Urartian Chariot Reconsidered: II. Archaeological evidence, 9th-7th centuries B.C.", Anatolica Annuaire International Pour Les Civilisations de L'asie Anterieure, s. XI, s. 91-154.
102
Makbule EKİCİ
TAŞYÜREK O. Aytuğ,
(1975)
, "Some Inscribed Urartian Bronze Armour", Iraq,
s.XXXVII, s. 151-155.
TAŞYÜREK
O
. Aytuğ, (1977), "The Urartian Bronze Hoard from Giyimli",
Expedition,
S
. 19/4, s. 12-20. TAŞYÜREK O. Aytuğ, (1978), "Giyimli Adak Levhaları" Belleten, C. XLII, S. 166,
s. 201-220.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com