You are here

YARI-RİJİT DÜZLEMSEL ÇELİK ÇERÇEVELERİN TÜRK ÇELİK TASARIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE TASARIMI

DESIGN OF SEMI-RIGID PLANAR STEEL FRAMES ACCORDING TO TURKISH STEEL DESIGN CODE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This article presents an analysis and design method for steel frames with semi-rigid connections. The analysis takes into account both the non-linear behaviour of beam-to-column connections and P-∆ effects of beamcolumn members. The Frye and Morris polynomial model is used for modelling of semi-rigid connections. The members are designed according to Turkish Building Code for Steel Structures (TS 648, 1980). The design process is interactive, and gives choices to the designer, to change member cross-sections and connection parameters for economical and practical reasons, interacting with the computer. Two design examples with various type of connections are presented to demonstrate the efficiency of the method. The semi-rigid connection modelling yields more economical solutions than rigid connection modelling. It is also shown that changes in the stiffness of the connections may result in economical solutions and alteration in the drifts of the frames.
Abstract (Original Language): 
Bu makale, yarı-rijit birleşimli çelik çerçeveler için bir analiz ve tasarım yöntemi sunmaktadır. Analiz, kiriş- kolon birleşimlerinin lineer olmayan davranışını ve kiriş-kolon elemanlarının P-∆ etkilerini göz önüne almaktadır. Yarı-rijit birleşimlerin modellenmesinde Frye ve Morris polinom modeli kullanılmaktadır. Çerçeve elemanları Türk ‘Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları’ standardına (TS 648, 1980) göre boyutlandırılmaktadır. Tasarım işlemleri etkileşimlidir ve tasarımcıya bilgisayarla etkileşime girerek, pratik ve ekonomik nedenlerden dolayı, eleman enkesitlerini ve birleşim parametrelerini değiştirme seçeneklerini sunar. Yöntemin etkinliğini göstermek için, değişik birleşim tiplerine sahip iki tasarım örneği sunulmaktadır. Yarı- rijit birleşim modellemesi, rijit birleşim modellemesine göre daha ekonomik çözümler vermektedir. Ayrıca, birleşimlerin rijitliklerinde yapılan değişikliklerin ekonomik çözümler oluşturabileceği ve çerçevelerin yanal ötelenmelerinde ise değişikliklere yol açacağı gösterilmektedir.

REFERENCES

References: 

[1] Abdalla, K.M., Chen,W.F., “Expanded Database of Semi-rigid Steel Connections”,
Computers & Structures, 56,4, 553-564, 1995.
[2] Dhillon, B.S., O’malley, J.W., “Interactive Design of Semirigid Steel Frames”, Journal of
Structural Engineering, ASCE, 125,5, 556-564, 1999.
[3] Kim, Y., And Chen, W.F., “Practical Analysis for Partially Restrained Frame Design”,
Journal of Structural Engineering, ASCE, 124,7, 736-749, 1998.
[4] Goto, Y., and Miyashita, S., “Classification System for Rigid and Semirigid Connection”,
Journal of Structural Engineering, ASCE, 124,7,750-757, 1998.
[5] Geneş, M.C., and Aksoğan, O., “Geometric nonlinear analysis of semi-rigid planar steel
frames”, Çukurova University Journal of Faculty of Engineering and Architecture, 13, 1-
2, 35-48, 1998.
[6] AISC Manual of Steel Construction-Load and Resistance Factor Design, Chicago, ILL,
1995.
[7] EUROCODE 3. Design of Steel Structures, Part I: General rules and rules for buildings,
Comite European de Normalisation (CEN), Brussels, Belgium, 1992.
[8] TS 648, Building Code for Steel Structures, Turkish Institute of Standards, Ankara, 1980.
[9] TS 4561, Rules for Plastic Design of Steel Structures, Turkish Institute of Standards,
Ankara, 1985.
[10] Frye, M. J., and Morris, G. A., “Analysis of Flexibly Connected Steel Frames”, Canadian
Journal of Civil Engineering, 2, 280-291, 1975.
[11] Chen, W. F, Goto, Y. , Liew, J. Y. R., “Stability Design of Semi-Rigid Frames”, John
Wiley & Sons Inc., New York, 1996.
[12] Faella, C., Piluso,V. Rizzano, G., “Structural Steel Semirigid Connections”, CRC Press
LLC, Boca Raton, 2000.
[13] Chajes, A. and Churcill, J. E., “Nonlinear Frame Analysis by Finite Element Methods”,
Journal of Structural Engineering, ASCE, 113,6, 1221-1235, 1987.
[14] Chen, W. F. and Lui, E. M., “Stability Design of Steel Frames”, CRC Press, Inc., Boca
Raton, 1991.
[15] Kishi, N., Chen, W. F., and Goto, Y., “Effective Length Factor of Columns in Semirigid
and Unbraced Frames”, Journal of Structural Engineering, ASCE, 123,3, 313-320, 1997.
[16] EURONORM 53-62, European Wide Flange Beams, CEN, Brussels, Belgium, 1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com