You are here

DÜZ DİŞLİ ÇARK GÖRSEL MATERYALLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ

DESIGN OF VISUAL SPUR GEAR MATERIALS WITH COMPUTER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Due to their importance in transmitting power and motion, gears are widely used in industrial application and also they are studied in various courses in engineering education. The computer simulation of gear cutting process helps the designer to examine the effect of various design parameters on gear geometry before manufacturing. Besides, the visual gear materials obtained from the simulation, help students comprehend the subjects in engineering education. In this study, the design of gear visual materials with simulating gear cutting process by rack cutter, is examined.
Abstract (Original Language): 
Dişli çarklar mekanik gücün naklindeki önemine paralel olarak endüstride yaygın olarak kullanılmakta ve mühendislik öğreniminde çeşitli derslerde incelenmektedir. Dişli imalatının bilgisayar simülasyonu, tasarımcıya çeşitli profillerin diş geometrisi üzerindeki etkilerini imalattan önce inceleme fırsatı sağlar. Ayrıca simülasyon neticesinde elde edilen görsel materyaller mühendislik öğreniminde işlenen konuların kavranmasında öğrencilere son derece faydalı olmaktadır. Bu çalışmada kremayer takımla dişli imalatı simüle edilerek düz dişli çark resim ve animasyonlarının dizaynı ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

[1] Buckingham, E., “Analytical Mechanics of Gears”, McGraw-Hill, New York, 1949.
[2] Salamoun, C. and Suchy, M., “Computation of Helical or Spur Gear Fillets”, Mechanism
and Machine Theory, 8, 305-323, 1973.
[3] Hefeng, B., Savage, M. and Knorr, R.J., “Computer Modeling of Rack-Generated Spur
Gears” , Mechanism and Machine Theory, 20, 351-360,1985.
[4] Litvin, F.L., “Gear Geometry and Applied Theory”, PTR Prentice Hall, New Jersey,1994
[5] Arıkan, M.A.S., “Determination of Maximum Possible Contact Ratios for Spur Gear
Drives with Small Number of Teeth”, ASME Design Engineering Technical Conferences,
1995, 569-576.
[6] ISO53 Cylindirical Gears For General and Heavy Engineering-Basic Rack, International
Organization for Standartization, Switzerland, 1974
[7] C. Fetvacı ve C.E. İmrak, "Bilgisayar Desteği ile Dişli Çark Görsel Materyallerin Elde
Edilmesi", Mühendis ve Makina, 44 (524), 48-51, 2003.
[8] Çakır, A., “Dişli Çark Kinematiği” , İTÜ Makina Fakültesi, İstanbul, 1989.
[9] Babalık, F.C., “Makina Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri – Cilt 3”, Uludağ
Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Bursa, 2002.
[10] Anderson, N.E. and Loewenthal, S.H., “Efficiency of Nonstandard and High Contact
Ratio Involute Spur Gears”, ASME Journal of Mechanical Design, 108, 119-126, 1986.
[11] C. Fetvacı ve C.E. İmrak, “Dişdibi Gerilmelerinin Analizi İçin Düz Dişli Çarkların Sonlu
Eleman Modellenmesi”, Gazi Üniversitesi MMF Dergisi, 19 (2) 199-203, 2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com