You are here

ÇOK KATLI YAPILARIN TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİYLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ

STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF MULTISTOREY BUILDINGS BY USING TRANSFER MATRİX METHOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study an approximation for static and dynamic analysis of multistorey building is presented. In this study,a multistorey building is idealized as a cantilever sandwich beam and with the help of this idealization the storey transfer matrices are obtained. Then, by using these matrices, the system transfer matrix is obtained. At the end of the study, examples are presented to investigate the agreement of the presented method. Examples demonstrate good agreement with the results of finite element method
Abstract (Original Language): 
Bu makalede çok katlı yapıların statik ve dinamik analizi için taşıma matrisi yöntemini temel alan bir yaklaşım sunulmuştur. Çalışmada çok katlı yapı eşdeğer bir konsol sandviç kiriş olarak idealize edilmiş ve bu benzeşimden yararlanarak önce kat taşıma matrisleri elde edilmiş daha sonra kat taşıma matrisleri yardımıyla statik ve dinamik haldeki çözüm aşamaları açıklanmıştır. Çalışmanın sonunda verilen sayısal örneklerle, önerilen yaklaşımın sonuçları ile matris deplasman yönteminin sonuçları karşılaştırılarak irdelenmiştir. Yapılan irdelemelerden bu çalışmada önerilen yöntemle hızlı ve pratik olarak yeterli doğrulukta sonuçlara ulaşılabileceği gösterilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

[1] Rosman, R.,”Yatay Yükler Etkisindeki Boşluklu Perdelerde İç Kuvvetlerin Hesabı İçin
Çizelgeler (çeviri)”, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yayını no:7, İstanbul,
1974.
[2] Sigalov, E., Mourashev,S., Baikov,V.,”Design of Reinforced Concrete Structures”, Mir
Publishers, Moscow,1976.
[3] Bilyap, S., “ Betonarme Yüksek Yapılarda Perde-Çerçeve Sistemlerinin Yatay yüklere
Göre Hesabı”, E.Ü. İnşaat Fakültesi yayınları, NO: 2,1979.
[4] Li G.Q.,Choo B.S.,”A Continous-discrete Approach to the Free Vibration Analysis of
Stiffened Pierced Walls on Flexible Foundations”, International Journal of Solids and
Structures,33(2): 249-263, 1996.
[5] Zalka, K.A., “A Simplified Method for Calculation of the Natural Frequencies of WallFrame Buildings”, Engineering Structures, 23: 1544-1555,2001.
[6] Hoenderkamp J.C.D. ”A Simplified Analysis of High-Rise Structures with Cores”, The
Structural Design of Tall Buildings, 11: 93–107, 2002.
[7] Aksoğan, O.,Arslan,H,M,Choo,B,S,2003,”Forced Vibration Analysis of Stiffened
Coupled Shear Walls Using Continuous Connection Method”,Engineering Structures,25,
pp499-506.
[8] Potzsta,G.,Kollar,L, “Analysis of Building Structures by Replacement Sandwich Beams”,
International Journal of Solids and Structures, 40:532-553, 2003.
[9] Miranda, E., Taghavi, S., “Approximate Floor Acceleration Demands in Multistorey
Buildings”, ASCE, Journal of Structural Division, 131: No:2,2005.
[10] Atımtay, E, “Çerçeveli ve Perdeli Betonarme Sistemlerin Tasarımı”, Cilt II, METU
Press, 746s, 2000.
[11] İnan, M, “Elastomekanikte Başlangıç Değerleri Metodu”, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası,
İstanbul, 131 s, 1964.
[12] Matlab V7.1, “ Users Manual”, Mathworks Inc. , USA, 2004.
[13] Özmen,G., Orakdöğen, E.,Darılmaz,K., “Örneklerle Sap 2000-V7”, Birsen Yayınları,
293s, 2004.
[14] SAP2000 6.10, “ Computers and Structures”, Inc. Berkeley, California, USA, 2000.
[15] Tarjan G., Kollar P. L., “Approximate Analysis of Building Structures with Identical
Stories Subjected to Earthquakes”, International Journal of Solids and Structures, 2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com