You are here

EŞ ZAMANLI MÜHENDİSLİK VE YALIN ÜRETİM ANLAYIŞLARININ İMALAT SEKTÖRÜ AÇISINDAN ALGILANMASINA YÖNELİK İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ

STATISTICAL ANALYSIS ABOUT PERCEPTION OF CONCURRENT ENGINEERING AND LEAN MANUFACTURING APPROACHES THROUGH MANUFACTURING INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
New approaches about manufacturing systems, such as concurrent engineering and lean manufacturing technologies, provides certain competitive advantage like less manufacturing costs and short delivery period. In this study, awareness and perception about concurrent engineering and lean manufacturing are investigated through survey. These survey outcomes are examined statistically; both results of approaches are compared and findings are interpreted.
Abstract (Original Language): 
İmalat işletmelerinde son yıllarda uygulanmaya başlanan eş zamanlı mühendislik ve yalın üretim gibi yeni yaklaşımlar, imalat maliyetlerini azaltmasının yanında mamul teslim süresinin kısalığı gibi önemli rekabet avantajlarının elde edilmesine imkan vermiştir. Bu çalışmada, eş zamanlı mühendislik ve yalın üretim anlayışlarının imalat işletmelerinde bilinirliliğine ve algılanmasına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Yapılan anketlerin sonuçlarından elde edilen veriler istatistiksel olarak incelenmiş, her iki anlayış için varılan sonuçlar karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.

REFERENCES

References: 

[1] Trygg, L., “Concurrent Engineering Practices in Selected Swedish Companies: A
Movement or an Activity of the Few ?” , Journal of Product Innovation Management
Volume 10, Issue 5, 403- 416, 1993.
[2] Birgün, S., Gülen, K. G., Özkan, K., “A Case Study on Eliminating Waste from the
Business Processes”, Proceedings of the 15th Annual World Business Congress,
International Management Development Association, Bosnia and Herzegovina, 41-46,
2006.
[3] Ertay, T., Birgün Barla, S., Kulak, O., “The Studies for Lean Implementation in A
Manufacturing Environment: A Case Study”, Proceedings of the International Conf. on
Industry, Engineering and Management Systems, 890–895, Florida, 2001.
[4] Pillai, A.S., Joshi, A., and Rao, K.S., “Performance Measurement of R&D Projects in a
Multi-Project, Concurrent Engineering Environment”, International Journal of Project
Management, Volume 20, Issue 2, 165-177, 2002.
[5] Maylor, H., Gosling, R., “The Reality of Concurrent New Product Development”,
Integrated Manufacturing Systems, Volume 9, Issue 2, 69-76, 1998.
[6] Oliver, N., Delbridge, R., Lowe, J., “Lean Production Practices: International
Comparisons in the Auto Components Industry”, British Journal of Management, Volume
7, Issue 1, 29-44, 1996.
[7] ChunWu, Y.,“Lean Manufacturing: A Perspective of Lean Suppliers”, International
Journal of Operations & Production Management, Volume 21, Issue 11, 1349-1376, 2003.
[8] Yusuf, Y.Y, Adeleye, E.O.,“A Comparative Study of Lean and Agile Manufacturing with
a Related Survey of Current Practices in the UK”, International Journal of Production
Research, Volume 40, Issue 17, 4545-4562, 2002.
[9] White, R.E., Pearson, J.N., Wilson, J.R.,“JIT Manufacturing: A Survey of
Implementations in Small and Large U.S. Manufacturers”, Management Science, Volume
45, No 1, 1-15, 1999.
[10] Duffy, V., Danek, A., Salvendy G., “A Predictive Model for the Successful Integration of
Concurrent Engineering with People and Organizational Factors: Based on Data of 25
Companies”, International Journal of Human Factors in Manufacturing, Volume 5, Issue
4, 429-445, 1995.
[11] Acar, N., Tam Zamanında Üretim, MPM Yayınları, Ankara, 1995.
[12] Groover, M.P., Automation, Production Systems and Computer-Integrated
Manufacturing, Second Edition, Prentice Hall, 2001.
[13] Güner, E., Karaca M.E., “ Tam Zamanında Üretim Sisteminde Tedarikçi İlişkileri ve En
İyi Parti Büyüklüğü Üzerine Bir Uygulama” Gazi Üni. Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, No:14, 443–454, 2004.
[14] Womack, P. J., Yalın Düşünce, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999.
[15] Yayla, A.Y., Dizayn Kalitesinin Sağlanmasında Eş Zamanlı Mühendislik ve Kalite
Fonksiyonu Açınımı Yaklaşımı, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
İstanbul,1999.
[16] Cartin, T.J., Principles and Practices of TQM, Quality Press, Milwaukee,1993.
[17] Hartley, R.J., Concurrent Engineering: Shortening Lead Times, Raising Quality and
Lowering Cost, Productivity Press, 1992.
[18] Groover, M.P., Fundamentals of Modern Manufacturing, Materials, Process and Systems,
Second Edition, Wiley Higher Education, 2002.
[19] Özbaş, E., Eş Zamanlı Mühendislik Esasları ve Bazı Uygulama Yaklaşımları, Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1999.
[20] Ohno, T., Toyota Production System: Beyond Large Scale Production , Productivity
Press, Cambridge, 1988.
[21] Koufteros, X., Vonderembse, M., Doll, W., “Concurrent Engineering and its
Consequences”, Journal of Operations Management, Vol.19, 97–115, 2001.
[22] Shah, R., Ward, P.T., “Lean Manufacturing: Context, Practice Bundles and Performance”
Journal of Operations Management, Vol.21, 129–149, 2003.
[23] Montgomery, D.C., Design and Analysis of Experiments, Sixth Edition, Wiley Higher
Education, 2004.
[24] Wolpole, E.R., Myers, R.H., Myers, S., Ye, K., Probability & Statistics for Engineers &
Scientists, Seventh Edition, Prentice Hall, 2002.
[25] Turanlı, M., Güriş, Selahattin, G., Temel İstatistik, Der Yayınları, İstanbul, 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com