You are here

Adölesan Gebelikler ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde İzlem

Adolescent Pregnancies and Follow-up in Primary Health Care

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Adolescent ages are the transition years from childhood to adulthood. WHO describes this period as the ages between 10-19 years. Many factors including race, socio-cultural status, socio-economic status, genetic features, etc. are affecting this period. Adolescents are composing of 20% of the total world population and most of them are living in developing countries. According to WHO; 16 billion adolescents worldwide are giving birth yearly. The rate of adolescent pregnant to total pregnant is 29% in Turkey. The adolescent period is defined by a rapid development in terms of physical, psychological and social features. Additional problems of pregnancy during this period will cause to difficulties in the mentioned developmental features. Most frequent risks of adolescent pregnancy and birth are premature birth, hypertension, anemia, low birth weight infant, difficulties in feeding. The most important role of the family physician; who is usually evaluating the patient in a biopsychosocial manner, is to follow-up the pregnant meticulously. Accordingly this close follow-up of an adolescent pregnant will decrease peri and postnatal morbidity and mortality.
Abstract (Original Language): 
Adölesan dönem insan yaşamında çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olup Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 10-19 yaşlar arasındaki zaman olarak tanımlanmaktadır. Etnik köken, sosyo-kültürel gelişim, sosyoekonomik, genetik ve çevresel koşullar gibi pek çok etmen adölesan süreci etkilemektedir. Adölesanlar dünya nüfusunun %20'sini oluşturmakta ve büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadırlar. WHO verilerine göre dünyada her yıl 16 milyon adölesan gebe doğum yapmaktadır. Türkiye'de ise adölesan gebelerin tüm gebeliklere oranı %o29'dur. Fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden hızlı bir gelişim süreci olan adölesan dönemde oluşan gebelikte yaşanacak sorunlar bu gelişim süreçlerinde aksamalara yol açacaktır. Bu çağda oluşan gebelik ve doğumlarda; erken doğum, gebelikte hipertansiyon, anemi, düşük doğum ağırlıklı bebek, emzirme sorunları gibi riskler bulunmaktadır. Kişiyi biyopsikososyal olarak bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren Aile Hekimleri olarak bizlere düşen görev adölesan çağdaki gebeyi saptadıktan sonra anne adayının takibinin titizlikle yapılmasıdır. Bu bağlamda yapılacak yakın izlem özellikle peri ve postnatal mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır.

REFERENCES

References: 

1. Kütük S. Adölesan gebelik riskleri ve sorunları. Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):31-4.
2. McIntyre P. Pregnant Adolescents Delivering on Global Promises of Hope. Geneva, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2006; 4-7.
3.
Melekoğlu R. Adölesan gebelikler: maternal ve fetal sonuçlar. T.C. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi 2012;3.
4.
Demirgöz M, Canbulat N. Adölesan gebelik. Türkiye klinikleri J Med Sci 2008;28(6):947-52.
5.
Toksöz P, Ceylan A, Abacı Bozyel Ö. Pregnancy, health and birth related problems of pregnant adolescents. Int Arch Med Res
2011;1(1):8-20.
6.
Taner CE, Aydoğan Kırmızılı D, İriş A, Başoğul Ö. Adölesan gebeliklerin sonuçları. Göztepe Tıp Dergisi 2012;27(1):6-10.
7. Loaiza E. Liang M. Adolesc ant pregnancy: A review of the evidence UNFPA New York,
2013.
http://www.unfpa.org/publications/adolescent-pregnancy
8. Turan N,
Dokgö
z H. Çocuk anneler. Adli Tıp Bülteni 2007;12(3):136-41.
9. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El kitabı. UNICEF, Ajans-Türk Basın ve Yayım
Ankara 2000;1-33:332-3.
10. Türkiye İstatistik Kurumu. Dünya Nüfus Günü, 2013. TÜİH Haber Bülteni. Sayı: 13663. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do7i d=13663 Erişim tarihi:27.10.2014
11. Van Patten N. Obstetrics in Mexico prior to
1600. Ann Med Hist 1932;4(2):203-12.
12. Ozgur S. A brief study of mother and child health in selected villages of the Torbali province. A preliminary report. Turk J Pediatr
1965;7(3):150-3.
13. Hacettepe
Üniversites
i Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008.Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile PlanlamasıGenel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
14.
Meydanlı MM, Çalışkan E, Ecemiş T, Arlıer S, Dölen İ, Haberal A. Adölesanlarda gebelik sonuçlarının değerlendirilmesi Turkiye
Klinikleri J Gynecol Obst 2000;10:98-103.
15. T.C.
Sağlı
k Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Daire Başkanlığı. http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/gebelik/297-gebe-zlemleri.html
16. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Gebelerde Demir Destek Programı Rehberi,2007.
17. Goonewardene M, Shehata M, Hamad A. Anaemia in Pregnancy. Best Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology
2012;26:3-24.
18. Moran VH. A systematic review of dietary assessments of pregnant adolescents in
Smyrna Tıp Dergisi - 62 -
industrialised countries. Br J Nutr
2007;97:411-25.
19. Pathak P, Singh P, Kapil U, Raghuvanshi RS.
Prevalence of iron, vitamin A, and iodine deficiencies amongst adolescent pregnant
mothers. Indian J Pediatr 2003;70:299-301.
20. Bulut S, Gürkan A, Sevil Ü. Adölesan
Gebelikler. Aile ve Toplum Dergisi 2008;13:
37-44.
21. Gökçe Ö. Adölesan gebelikler, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2000;9(4).
22. Bükülmez O, Deren Ö. Perinatal Outcome In Adolescent Pregnancies: A Case-control Study From A Turkish University Hospital. European Journal of obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2000;207:12.
23. Redman CWG JS-L, Russell R. Hypertension
in Pregnancy. In: Powrie R GM, Camann W, editor. de Swiet's Medical Disorders in Obstetric Practice. 5th Edition ed: Blackwell
Publishing; 2010;153-81.
24. Trivedi SS, Pasrija S. Teenage pregnancies and their obstetric outcomes. Trop Doct
2007;37:85-8.
25. Phupong V, Suebnukarn K. Obstetric outcomes in nulliparous young adolescents. Southeast
Asian J Trop Med Public Health 2007;38:141-5.
26. Lira PJ, Oviedo CH, Pereira LA, Dib Schekaiban C, Grosso Espinoza JM, Ibargüengoitia OF, et al. Analysis of the perinatal results of the first five years of the functioning of a clinic for pregnant teenagers. Ginecol Obstet Mex 2006;74:241-6.
27. Karakaya E.
Adölesa
n Evli Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Sosyoekonomik-Kültürel Özellikler. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim
Dalı, 2004.
28. Tucker CM, Wilson EK, Samandari G. Infant
feeding experiences among teen mothers in North Carolina: Findings from a mixed-methods study. Int Breastfeed J 2011;28;6-14.
29. As-Sanie S, Gantt A, Rosenthal MS. Pregnancy Prevention in Adolescents. Am Fam Physician
2004;70(8):1517-24.
30. Koniak-Griffin D, Walker DS, de Traversay J. Predictors of depression symptoms in pregnant adolescents. J Perinatology 1996;16:69-76.
31. Barnet B, Joffe A, Duggan AK, Wilson MD, Repke JT. Depressive symptoms, stress, and social support in pregnant and postpartum adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med
1996;150:64-9.
32. Boran P, Gökçay G, Devecioğlu E, Eren T. Çocuk gelinler. Marmara Medical Journal 2013;26:58-62.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com