You are here

ÜCRET POLİTİKASI, VERİMLİLİK VE SANAYİLEŞME

PRICE POLICY, PRODUCTIVITY AND INDUSTRIALIZATION

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Before entering on the subject of economic theory tınımı vayi ikiisat policy would be more appropriate to take the matter from general to specific. In general, the problem of economics is the study of the National Cetir'in Economic Policy dispersed growth and economic events in the area of ​​a region or regulation, or that the flow of flux Still, I aimed and ııygulaııacut mill, a set of measures that EesbU rules, so, what's the theory, policy ladjr tesbil uğranmak with the due procedure. According to these definitions, editing, and are affected by economic events, increased production on the one hand, and on the other hand ürelim told, the allocation of production occurred. Here, increasing the manufacturing and production, in both systems the first eh matter. However, income is subject darılımı is the case in market economies, rather than dnlıa. Because the socialist countries, the distribution of national income, income distribution policy, the application of the non-socialist ülkelerdrki different. Because the distribution of the socialist countries, can be considered independent of the production olnrak. However, the mutual commitment of production and distribution is important to not be neglected for all ekonumİ. National income is the income distribution already huıckel point of this range, press h to be considered in terms of production grrrkinektedir continuous Utara.
Abstract (Original Language): 
Konuya önce iktisat teorisi vayi ikiisat politikası tınımı ile girerek meseleyi genelden özele doğru götürmek daha uygun olacaktır. Genel olarak iktisat bilimi Millî Cetir'in artışı ve dağılıp sorunuyla ilgilenen bir bilim dalıdır İktisat Politikası ise iktisadi olayların akısını bir bölge veya alanda düzenlemeyi yahut bu akışı Hl; i İrmeyi amaçlayan ve ııygulaııacut; kuralları EesbU eden tedbirler bütünüdür, Böylece, teori olanı, politika ise olması gerekeni tesbil ile uğranmak ladjr. Bu tanımlara göre, ekonomik olayların düzenlenmek ve etkilenmesinden bir yanda ürelim ve üretimin arttırılmalı diğer yanda ise meydana gelen üretimin paylaştırılması anlatılmakladır. Burada üretim ve üretimin arttırılması, her iki sistem içinde öncelikle eh alınan bir konudur. Ancak gelir darılımı konusu ise dnlıa ziyade piyasa ekonomileri için söz konusu olmaktadır. Çünkü sosyalist ülkelerde Millî Gelirin dağılımı, sosyalist olmayan ülkelerdrki gelir dağılımı politikası uygulamasından farklıdır. Zira sosyalist ülkelerde dağılım, üretimden bağımsız olnrak ele alınabilmektedir. Ancak üretimin ve dağılımın karşılıklı bağlılıkları her ekonumİ için ihmal edilmeyecek kadar önemlidir. Zaten gelir dağıtımında huıckel noktası Millî Gelir olduğu icinh bu dağılım açısından üretimin sürekli utarak gozönünde bulundurulması grrrkinektedir.