You are here

SPOR TOTO SÜPER LİG KULÜPLERİNİN KURUMSAL İNTERNET SİTELERİNİN İLETİŞİM VE PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF SPOR TOTO SUPER LEAGUE CLUBS’ OFFICIAL WEB SITES IN TERMS OF COMMUNICATION AND MARKETING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The current study aims to investigate Spor Toto Super League Clubs’ official web sites in terms of marketing and communication. Materials-Method: Official web sites of 18 sports clubs were investigated weekly between June 15 and August 1, 2012 by utilizing the form developed in line with literature and expert views. Obtained data have been provided in frequencies and percentage values. Results: The examination of Spor Toto Super League Clubs’ official web sites shows that all clubs have active internet sites albeit with some minor inadequacies and that they reflect the current news and information to their followers. Club administrative structure and information about facilities are included in great detail in all club web sites however none of the clubs other than Gençlerbirliği sports club provides information about their financial structures. Clubs announce their sponsors in their web sites and present the promotions visually. Many of the clubs are found to have fan card or credit card applications. Conclusion; Results show that clubs’ web sites are cluttered and inadequate in terms of text and visual content and internet use infrastructure in terms of marketing is not at the expected level. Also, it‘s been shown that all of the clubs gave place to not only sports news but also social contenting daily news on their web sites.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Spor Toto Süper Lig kulüplerinin resmi internet sitelerinin pazarlama ve iletişim açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal-metot: 18 spor kulübünün resmi internet siteleri 15 Haziran - 1 Ağustos 2012 tarihleri arasında, literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulan form aracılığıyla her hafta düzenli olarak incelenmiştir. Elde edilen veriler frekans ve yüzde değerler olarak verilmiştir. Bulgular: Süper Toto Süper Lig kulüplerinin resmi internet siteleri incelendiğinde bütün kulüplerin eksikleri olsa da aktif çalışan internet sitesine sahip olduğu, güncel haber ve bilgileri takipçilerine yansıttığı saptanmıştır. Bütün kulüplerin kulüp idari yapısı ve tesisleri internet sitelerinde ayrıntılı bir şekilde yer aldığı ancak Gençlerbirliği spor kulübü haricinde hiçbir kulübün mali yapıları hakkında bilgi vermediği belirlenmiştir. Kulüplerin internet sitelerinde kulüp sponsorlarını belirttikleri, bununla birlikte promosyonları da görsel olarak sundukları görülmüştür. Kulüplerin bir çoğunluğunun taraftar kart veya kredi kartı uygulamalarının bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; kulüplerin sitelerinin yazılı ve görsel içeriğinin karışık ve yetersiz olduğu, pazarlama açısından ise internet kullanımı alt yapılarının beklenen düzeyde olmadığı saptanmıştır. Ayrıca kulüplerin tamamının spor haberleri dışında toplumsal içerikli güncel haberlere internet sitelerinde yer verdikleri görülmüştür.
24-34

REFERENCES

References: 

Altunbaş, H., (2007), “Sporun pazarlaması ve Pazarlama İletişiminde Spor” Selçuk İletişim Fakültesi Dergisi, 5(1):93-101.
Atalı ve ark., (2010a), “Spor Malzemelerini Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi ‘Kocaeli İli Örneği’,” 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildirileri, s: 984-986.
Atalı ve ark., (2010b), “Spor Federasyonlarının İnternet Sitelerinin İncelenmesi,” 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildirileri, s: 872-873.
Beech, J., Chadwick, S., Tapp, A. (2000), “Surfing in the Premier League: Key Issues for Football Club Marketers Using the Internet”, Managing Leisure, 5: 51-64.
Çavuşoğlu, B., Öztürk, G., Kara, B. (2011), “Spor pazarlama çalışmalarında yeni medya aracı olarak internet kullanımının stratejik önemi: Türkiye ve İngiltere’deki spor kulüplerinin web sayfalarının incelenmesi” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, s.1342-1363.
Deloitte Raporu (2012) http://www.deloitte.com/view/tr/2f4c3161dd265310VgnVCM2000001b56f00aRCRD... (Aralık 2012’de ulaşıldı)
Efi, T., George, C., George, T., et al. (2010), “Factors for Evaluating the Web as A Marketing Tool in Greek Sport.” Serb J Sports Sci, 4(3): 107-117.
Ekmekçi, R., Berber, S., Kutlu, Ö. (2009), “Spor Pazarlamasında İnternetin Kullanımı: Türkiye Futbol Süper Lig Takımlarının Ağ Ortamında Pazarlama Açısından İncelenmesi”, Atabesd, 11(4):11-20.
İyiler Z. (2009) Elektronik Ticaret ve Pazarlama, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, http://www.ibp.gov.tr/bilkay/assets/eticaret.pdf (Aralık 2012’de ulaşıldı).
Özsoy, S., (2011) ,“Use of New Media by Turkish Fans in Sport Communication: Facebook and Twitter”, Journal of Human Kinetics, 28, 165-176.
Robbins, SS., Stylianou, AC., (2003), “Global Corporate Web Sites: An Empirical Investigation of Content and Design.” Elsevier Information & Management, 40: 205–212.
Smith, A.C.T., (2008), “Introduction to Sport Marketing”, Elsevier, 2-3.
UEFA Clup Licensing and Financial Fair Play Regulations (2012) http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/80/... (Aralık 2012’de ulaşıldı).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com