You are here

ATATÜRK, GENÇLİK VE SPOR

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Cumhuriyetimizin 80. yılını idrak ettiğimiz bugünlerde, Atatürk ve onunla birlikte ülkenin bağımsızlığına inanarak yola çıkan dava arkadaşlarının, tarihin en karanlık dönemlerinden birisinde yola çıktıklarını hatırlamak gerekir. Günümüzde, alt alanları ile birlikte ayrıntılı olarak incelediğimiz, irdelediğimiz, bilimsel açıdan mercek altına aldığımız sporun, tarihsel gelişimi içinde, ülkedeki gelişimini genç araştırmacı, eğitimci ve öğrencilere anlatmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Özellikle Atatürk döneminde yaşanan zorluklar ve Atatürk’ün spora yaptığı katkıları gençlerin bilmelerinde büyük yararlar vardır. Atatürk’ün spora olan en büyük hizmet ve katkısı, spor biliminin bütün uluslararası düzenlemeleriyle, çağdaş batı uygarlıklarındaki yapısı ile ülkemize gelmesine fırsat vermiş olmasıdır. Bugün, Gençlik ve Spordan söz edebiliyorsak, çağdaş spor ortamlarını yaşayarak güzellikleri paylaşabiliyorsak, bunu Atatürk sayesinde yaşıyor olduğumuzu unutmamalıyız.