You are here

SEDANTER ORTA YAŞ BAYANLAR İLE GENÇ BAYANLARDA AEROBİK EGZERSİZİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE KAN LİPİDLERİNE ETKİSİ

THE EFFECTS OF AEROBIC EXERCISE ON THE BODY COMPOSITION AND BLOOD LIPIDS IN MIDDLE AGED AND YOUNG WOMEN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the effects of 12 weeks aerobic (jog-walk) exercise program on body composition and blood lipids of sedentary middle aged women and young women. The groups were composed of the women who had not done exercise regularly, who had not followed a special diet and who did not have any health problems preventing them doing any kind of exercise. During 12 weeks, both groups participated in a jog-walk exercise program with the duration of 30 min. and 3 times per week. The intensity of the exercise was %70 that was determined by Karvonen method. Before and after the training measurements of body weight, body fat %, body fat weight, lean body mass, body mass index, total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol and of triglyceride were done. Mean age and height weight of groups were determined as 40,53±2,93 years and 156,79±4,20 cm. for middle aged group (n=49) and 26,17±3,53 years and 160,13±6,71 cm for young women (n=23). The results indicated that, although there was a significant decrease in body weight, body fat %, body fat weight, body mass index, total cholesterol, LDL-C, values (p<.05), only in middle aged group there was an increase in HDL-K scores and decrease triglyceride values but not significant (p>.05). Consequently, moderate aerobic exercise programs that were done long time and properly had positive effects on body composition in young and middle aged women. As for the blood lipids, such programs had positive effects in favor of mostly middle aged women.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, sedanter orta yaş ve genç bayanlara 12 haftalık aerobik antrenman programı (koş-yürü) uygulamasının vücut kompozisyonu ve kan lipidlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gruplar düzenli olarak egzersiz yapmamış, özel bir diyet programı uygulamayan, egzersiz yapmasına engel olacak düzeyde sağlık problemleri olmayan bayanlardan oluşturulmuştur. Her iki gruba da 12 hafta süre ile haftada 3 gün 30 dakikalık koş- yürü egzersiz programı uygulatılmıştır. Antrenman şiddeti Karvonen metoduna göre %70 olarak belirlenmiş, antrenman öncesi ve antrenman sonrası vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, yağsız vücut ağırlığı, vücut yağ ağırlığı, vücut kitle indeksi, total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol ve trigliserit değerlerinin ölçümleri yapılmıştır. Orta yaş bayanların (n=49) yaş ve boy ortalamaları 40,53±2,93 yıl, 156,79±4,20 cm, genç bayanların (n=23) yaş ve boy ortalamaları 26,17±3,53 yıl, 160,13±6,71 cm olarak belirlenmiştir. Çalışma sonunda, her iki grubunda vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, vücut yağ ağırlığı, yağsız vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, total kolesterol ve LDL kolesterol değerlerinde anlamlı bir azalma tespit edilmiştir (p<.05). Ayrıca orta yaş kadınların HDL kolesterol değerlerinde bir artış, trigliserit değerlerinde ise bir azalma belirlenmiş olup, istatistiksel açıdan anlamlılık düzeyinde değildir (p>.05). Sonuç olarak, orta yaş bayanlar ile genç bayanlarda 12 haftalık aerobik egzersizin vücut kompozisyonunda benzer olumlu değişikliklere neden olduğu, kan lipidlerinde ise daha çok orta yaş kadınlar lehine pozitif değişikliklerin olduğu gözlenmiştir.