You are here

AMERİKAN FUTBOLU OYUNCULARINDA HEDEF YÖNELİMİ VE ALGILANAN GÜDÜSEL İKLİM

A STUDY OF GOAL ORIENTATION AND MOTIVATIONAL CLIMATE IN AMERICAN FOOTBALL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine motivational goal orientation and perceived motivational cliamte of American football players and compare these two variables with regard to playing position in team. 102 American football players from three universities team in Ankara voluntarily partcipated in this study. “The Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire” and “The Perceived Motivation Climate Questionnaire” were used to assess the motivational goal orientation and perceived motivational climate of American football players. Descriptive statistic and independent t-test were used to analyse data. Analysis revealed that American football players were more task oriented and perceived motivational climate as mastery oriented. The obtained results indicated a significant differences in perceived performance climate scores between offence and defense players (t = -2.77;p<0.05). On the other hand, no significant differences were found in task orientation (t= -0.76; p>0.05), ego orientation (t= -1.25; p>0.05) and mastery climate (t= -0.24; p>0.05), scores between defence and offence players. It can be concluded that, American football players are task oriented and perceived motivational cliamte in American football is changed with regard to roles of players in team.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Amerikan futbolu oyuncularının hedef yönelimleri ve güdüsel iklim düzeylerini belirlemek ve oynanan mevkiye göre karşılaştırmaktır. Çalışmaya Ankara’da Amerikan futbol takımı olan üç üniversiteden toplam 102 amerikan futbolcusu (Xyaş 21.21± 1.91; 52 defans ve 50 hücum oyuncusu) gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların hedef yönelimleri “Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği”, güdüsel iklimleri “Sporda Algılanan Güdüsel İklim Ölçeği” ile belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik ve bağımsız örneklerde t test kullanılmıştır. Analizler, Amerikan futbolu oyuncularının görev yönelimli hedef profiline sahip olduklarını ve algılanan güdüsel iklimin ustalık iklimi olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar hücum takımında oynayan oyuncuların performans iklimi değerleri ile defans takımında oynayan oyuncuların performans iklimi değerleri arasında anlamlı fark olduğunu ortaya koymuştur (t = -2.77; p<0.05). Öte yandan; hücum takımında oynayan oyuncuların görev yönelimi (t= -0.76; p>0.05), ego yönelimi (t= -1.25; p>0.05) ve ustalık iklimi (t= -0.24;p>0.05) değerleri ile defans takımında oynayan oyuncuların değerleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç olarak; Amerikan futbol oyuncularının görev yönelimli oldukları ve algılanan güdüsel iklimin takımda üstlenen rollere göre farklılaştığı söylenebilir.