You are here

TÜRK TEKSTİL SANAYİİ'NDEKİ BÜYÜK İMALAT İŞLETMELERİNİN REKABET STRATEJİSİ GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Türk Tekstil Sanayii'nde faaliyet gösteren büyük imalat işletmelerinin rekabet stratejilerini geliştirme süreçlerine ilişkin bazı önemli özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları söz konusu işletmelerin yöneticilerinin strateji düşüncelerinin kalitesinin iyi olduğuna; Türk Tekstil Sanayii'nin dinamik bir sanayi olduğuna; işletmelerin stratejilerini komuta, sembolik, etkileşimci ve üretken modelelerden oluşan bir kombinasyonla geliştirdiklerine; ayrıca işletmelerin stratejilerini tasarlanmış ve üstü kapalı bir tarzda geliştirdiklerine işaret etmektedir.

REFERENCES

References: 

1.
DİNÇERÖmer
, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul, 1991.
2. HART Stuart, "An Integrative Framework for Strategy-Making Process", Academy of Management Review, Vol. 17, No: 2, 1992.
3. HART Stuart ve Catherine BANBURY, "How Strategy-Making Process Can Make a Difference", Strategic Management Journal, Vol. 15, 1994.
4. HAX Arnaldo C. ve Nicolas S. MAJLUF, The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1996.
5. MINTZBERG Henry, James B. QUINN ve John VOYER, The Strategy Process, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1995.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com