You are here

Cüneyt Kanat, Ortaçağ Türk Devletlerinde Suç ve Ceza, 280 sayfa, Küre Yayınları, İstanbul 2010, Birinci Baskı, ISBN 978-975-6614-86-0, 16 TL.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author