You are here

Evren Kutlay Baydar, Osmanlı’nın Avrupalı Müzisyenleri, 311 sayfa, Kapı Yayınları, İstanbul 2010, 1. Baskı, ISBN 978–4322–14–5.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author