You are here

Kate Fleet, Erken Osmanlı Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti, çev. Özkan Akpınar, İstanbul 2009, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 268 sayfa.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author