You are here

İstanbul Kara Ulaşımında Alan Kullanımı Ekolojik Faktörünün Belirlenmesi

Area Utilization and the Determination of the Ecological Factor of the Land Transport: On İstanbul

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the negative effects of transport on environment is the land use. The land which is suitable for agriculture is being destroyed during the construction of transport systems, considerable quantities of green areas are being destroyed and the ecological balance is being damaged due to transport systems. In the studies conducted, the areas required by the transport systems are determined and the costs of these areas are calculated. Such a study is not conducted for Istanbul, which is one of the most important cities of Turkey, with a population of 12 millions. In the study that is conducted in order to fill this gap and by using the number of passengers transported and the area occupied by two land transport systems for Istanbul city, which are highways and railroads, the areas per unit and the ecological factors for these areas are examined.
Abstract (Original Language): 
Ulaştırmanın çevreye olumsuz etkilerinden biri de, arazi tüketimidir. Tarıma elverişli araziler ulaştırma sistemlerinin inşası sırasında yok edilmekte, ulaşım yapıları nedeniyle önemli miktarda yeşil alan tüketilerek, ekolojik dengeye zarar verilmektedir. Yapılan çalışmalarda, ulaştırma sistemlerinin gerektirdiği alanlar belirlenmekte, bu alanların maliyetleri hesaplanmaktadır. 12 milyon nüfusu ile Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan en önemli şehri olan İstanbul için böyle bir çalışma yapılmamıştır. Bu eksiği gidermek amacı ile yapılan çalışmada, İstanbul şehri için iki kara ulaşım sistemi olan karayolu ve demiryolunun taşıdığı yolcu sayıları ve kapladıkları alanlardan faydalanarak birim işe düşen alanlar ve bu alanların ekolojik faktörleri incelenmektedir.