You are here

SERALARDA DOĞAL GAZIN ISITMA AMACIYLA KULLANILABİLİRLİĞİ

THE USIBILITY OF NATURAL GAS FOR HEATING PURPOSE IN GREENHOUSES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research, heating requirements of tomato, cucumber and eggplant were calculated for the glasshouse established in the land of T.U. Tekirdag Agricultural Faculty. Beside that chemical and energy contents of the low pressured (0.2 kg/cm2) natural gas coming out of the opened water well beside the glasshouse were and it was researched that whether it can be used for the glasshouse heating or not. According to the evaluation of the obtained results, it was decided that the natural gas could be used for the aim of heating to grow various crops and increase the yield and it can meet the heating requirement of the glasshouse.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi arazisinde kurulu bulunan cam seranın ısıtılması için gerekli ısı miktarı domates, hıyar ve patlıcan için hesaplanmıştır. Ayrıca seranın hemen yan tarafında açılan su kuyusundan çıkan düşük basınçlı (0.2 kg/cm2) doğal gazın kimyasal bileşimi ve enerji içeriği saptanarak seranın ısıtılmasında kullanılıp kullanılmayacağı araştırılmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde; serada üretimin çeşitlenmesi ve verimin arttırılabilmesi için doğal gazın ısıtma amacıyla, gerekli teknik düzenlemeler yapıldığı takdirde, kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

ALBUT, S. Tekirdağ Yöresi'nde Örtü altı Yetiştiriciliği'nde Kullanılan Değişik Örtü Materyallerinin Seralarda Isı Gereksiniminin Belirlenmesi Üzerinde Etkisi Konusunda Bir Araştırma Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Tekirdağ, 1989.
ANONYMUS, TSE 2247, Doğal Gazdan Numune Alma Yöntemleri, T.C. Başbakanlık Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, 1976.
ANONYMUS, TSE 2281, Doğal Gaz Analizi (Gaz Kromotografi Metodu), T.C. Başbakanlık Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, 1976.
ANONYMUS, Doğal Gaz Teknik Kuralları, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi. İstanbul, 1991.
DAĞSÖZ, A., K., Doğal Gaz- Tanımı, cihazları, devreleri, hesabı, İ.T.Ü. Makine Fakültesi Isı Geçişi ve Ekonomisi Birimi ISBN 975-95152-1-0, İstanbul, 1999.
GENCELİ, O., Doğal Gaz Özellikleri ve Kullanım Alanları, Doğal gaz dergisi, No:1, Teknik yayıncılık Tanıtım A.Ş., İstanbul, 1993.
GENÇ, E. Seracılık ve sera sebzeciliği ,TAV Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı Yayın No: 9, Yalova, 1993.
GÜNDOĞMUŞ, H. , Doğal Gaz Tekniği, T.C. Kültür Bakanlığı Yay Kodu: 0276. Ankara, 1993.
ONAT, B.R. Seralarda doğal gaz ve uygulaması, Doğal Gaz Dergisi No:1. S:11-13. Teknik Yayıncılık
Tanıtım A.Ş. İstanbul, 1993.
ÖREN, N. Tekirdağ’da Bir Sera İçin Isıtma Projesi, T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Tekirdağ, 1994.
SEVGİCAN, A. Örtüaltı Sebzeciliği ,TAV Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı Yayın No: 19, Yalova, 1989.
YÜKSEL, A.N., Sera planlaması ve Yapımı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları No: 51. Ankara, 1989.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com