You are here

Türk Dillerindeki Ses Değişmelerinin İlmi Teorik Yönü

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The language brings the several laws in the evolutional development. The one of the laws connecting with the history of the language and found in the language units comprises the system of the main vocabulary is the sound conformities. The sound conformities take place as the historical law in the all nations languages, and influence directly on the basis lexics of each nation. Relying on the results of the comparing – phonetic research in all Turkish languages to know deeply the nature of the conformity of the sounds in modern Kazakh language the opinions about the language system of the ancient period of Altai. Also, opinions of scientists said about the formation and the development of the common language have the importance in defining the sound conformities. Further the factors that influence on the development of the person to the new quality, ability of sounds that were the reason to the conformation of the sounds according to all the spheres of the science language.
Abstract (Original Language): 
Dil, evrim gelişimi sürecinde birçok değişime uğrar. Bunlardan biri, esas kelime hazinemizin sistemini oluşturan ve dil tarihine bağlı olan ses değişmeleridir. Ses değişmeleri doğal olarak tüm Türk dillerinde vardır. Dolayısıyla bu ses değişmeleri, herbir halkın temel kelime hazinesinin gelişimini doğrudan etkilemektedir. Etrafımızdaki olaylar ve eşyaları tanımada, aynı zamanda onları adlandırmada dilin önemi büyüktür. Ne kadar insanın ufku geniş ise o kadar da etrafındaki eşyaların sırlarını öğrenmektedir. Bu ise doğal olarak o eşyaya verilen dil biriminin anlamı ve özelliklerinin değişimini ortaya çıkarmaktadır. Seslerin değişimine ekstralenguistik faktörler ile dil gelişimini sağlayan iç faktörler de tesir etmektedir. Seslerin iç faktörlerden dolayı değişime uğraması çeşitlidir: gramer ve yer-konum açısından; tarihsel ve fonetik değişimler. Fonetik değişim, ses değişmesi vasıtasıyla görülür. Ses değişmesi, bir dil içinde, akraba diller arasında, ölü-canlı diller arasında seslerin çeşitlenip tarihsel değişime uğramasıdır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Korş F.Е. Klassifikasiya tureskih yazikov // Etnografiçeskoe obozrenie, № 6,
SPb., 1910.
2. Baskakov N.А. Istoriko-tipologiçeskaya morfologiya tyurkskih yazɪkov. M.,
1979, -114s

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com