You are here

KATETER BAĞıML HEMODİYALİZ HASTASıNDA SUBKLINIK VENA CAVA SUPERIOR TAM TROMBOZUNUN YATAK BAŞı TEŞHİSİ

BEDSIDE DIAGNOSIS OF SUBCLINICAL COMPLETE VENA CAVAL THROMBOSIS IN CATHETER DEPENDENT HEMODIALYSIS PATIENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the problems of the patient depended on hemodialysis via intravenous catheter is deep venous thrombosis. In the event of this complication, both the hemodialysis catheter and it's route have to be changed. Although the diagnosis of vena cava superior thrombosis occurred like this is seemed to be easy, for some patients in the terminal stage, other additional laboratory researches need to be done. In this article, it was showed, the bed-side-test except the usual laboratory research can be helpful for the diagnosis of vena cava superior full-thrombosis.
Abstract (Original Language): 
Kateter bağımlı hemodiyaliz, hastasının sıkça karşılaştığı problemlerden biri de, derin ven trombonlarıdır. Bu komplikasyon, hastaya uygulanacak hemodiyaliz, aracının ya da bölgesinin değiştirilmesini gerekli kılar. Bu şekilde gelişen superior vena cava trombozlarının klinik tanısı kolay gibi görünse bile, kimi terminal dönem hemodiyaliz olgularında bu tam için destekleyici laboratuar bulgularına gerek duyulmaktadır. Bu yazıda, klasik laboratuar testlerinin haricinde, yatak başında yapılacak bir testle, vena cava superior tam trombozunun tanınabileceği gösterilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Gentile AT, Berman SS. Short- and long-term hemodialysis catheters. In: Berman SS, ed. Vascular Access In Clinical Practice. USA: Marcel Dek-ker;2002, pp 179-192.
2. Marek JM, Berman SS. Catheter related complications: their prophylaxis and management. In: Ber-man SS, (eds) Vascular Access In Clinical Prac¬tice. USA: Marcel Dekker; 2002, pp 337-371.
3. Young E W, Leichtman AB. Vascular access con¬
siderations for the nephrologist. In: Davidson IJA, (eds) On Call In Vascular Access Surgical and Radiologic Procedures. USA: R.G.Landes Com¬pany; 1996, pp 137-147.
4. Britt LD, Weireter LJ, Cole FJ. Newer diagnostic modalities for vascular injuries. The way we were, the day we are. Surgical Clinics of North America December2001;81,6: 1263-1279.
5. Mounia R., Carter WB. Accessing AV accesses and catheters. In: Berman SS, (eds) Vascular Ac¬cess In Clinical Practice. USA: Marcel Dekker;
2002, pp 193-206.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com