You are here

DARBE NEDEN OLUR’U YENİDEN DÜŞÜNMEK: 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

RETHINKING HOW THE COUP DETAT’S OCCUR: AN EVALUATION ON THE COUP ATTEMPS OF 15TH JULY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12565

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Reconsidering political events and facts as bad or good from its root, would be a rather mediocre and ineffective effort if they are the result of evaluating these events independently of their social, political and economic variables. On the other hand, evaluating these events, under the social and political conditions of its period, taking into account the economic situation, can be regarded as steps that produce more meaningful and valuable results. Coup d’Etats and coup attempts, of course, have the priority to be considered among the most important of these events. This study focuses on investigating the social, economic and political conditions under which coups and attempts are grown and also contributing to the literature in this area, based on the work of Zimmermann, who has worked on this field to reach a general schema. Following the events in Turkey, the July 15 Coup Attempt will be examined at the implementation part of this work, with the intention of being able to understand more accurately and clearly the 15 July Coup Attempt and being an obstructive guide to prevent such activities against democracy and freedom. Furthermore, in addition to the popularity of Zimmermann's work, where many different continental and national coup examples are being analyzed, it will also contribute to the internationalization of the July 15 Coup Attempt and provide getting a comparative perspective.
Abstract (Original Language): 
Politik olay ve olguları temelinden kötü veya iyi olarak yargılamak, bu olayları bağlı oldukları toplumsal, siyasal ve ekonomik değişkenlerden bağımsız olarak değerlendirmek, bu yöndeki çabaları vasatlık ve kısırlıkla malul hale getirecektir. Buna karşın olayı, içerisinde gerçekleştiği dönemi, bu dönemin sosyal ve siyasal şartları altında, ekonomik durumu da gözeterek değerlendirmek, olay hakkında daha yerinde ve kıymetli, anlamlı sonuçlar üreten adımlar olarak sayılabilecektir. Darbeler ve darbe girişimleri de bu tür olayların en önemlileri arasında sayılacak önceliğe elbette sahiptirler. Bu çalışma, bu alandaki yazın eksikliğini gidermek üzere darbelerin hangi sosyal, ekonomik ve siyasal şartlar altında olgunluk gösterir hareketler olduğunu, bu alanda neredeyse genel bir şemaya ulaşmak üzere çalışmalar yapmış olan Zimmermann’ın eserlerinden hareketle irdelemek amacı gözetmektedir. Ülkemizde yaşanan olayların akabinde 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin daha doğru ve net bir şekilde anlaşılmasının yanında bir daha bu tür demokrasi ve özgürlük karşıtı faaliyetlerin yaşanmaması adına engelleyici bir rehber olması niyetiyle, çalışmamızın uygulama kısmında 15 Temmuz Darbe Girişimi incelenecektir. Ayrıca çalışmamız, pek çok farklı kıtadan ve ülkeden darbe örneklerinin analize tabii tutulduğu Zimmermann’ın eserinin bilinirliğini sağlamaya katkı vermeye ek olarak, 15 Temmuz Darbe Girişiminin de uluslararası boyuta taşınmasına yardımcı olacak ve diğer darbelerle karşılaştırmalı bir nitelik arz etmesine vesile olacaktır.

REFERENCES

References: 

Aaron Belkin and Evan Schofer (2003) “Toward a Structural Understanding of Coup Risk” Journal
of Conflict Resolution Vol. 47 No.5 p. 594-620
Aras, Bülent (2017) 15 Temmuz Sonrası Türkiye’de Devlet, Kurumlar ve Reform, İstanbul
Politikalar Merkezi, ISBN 978-605-9178-82-2
Aydın, Abdullah (2017) Sosyal Medya Paradigmasındaki Dönüşümün Siyasal Katılıma Yansıması,
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hatay
8 Gerçekleşen darbelerin nedenlerine dair ayrıntılı bir tablo için bknz (Aaron Belkin and Evan Schofer, 2009: 601-604)
Darbe Neden Olur’u Yeniden Düşünmek: 15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine Bir… 121
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Aydın, Abdullah, Belli Aziz (2015) Cumhurbaşkanlığı ve Meşriyet Tartışmaları, Ed.Faruk Temel-
Onur Önürmen, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Medya içinde, Nobel Akademik Yayıncılık,
Temmuz, s87-102, Ankara
Aydın, Levent & Dilek Çetin (2017) “Economic Effects of July 15 Coup Attempt in Turkey:
Comparing Coup vs. Coup D’etat”, Turkish Studies Vol. 12/16 p.103-124.
Demirel, Tanel (2005) “Lessons of Military Regimes and Democracy: The Turkish Case in a
Comparative Perspective” Armed Forces & Society, Vol. 31, No. 2, pp. 245-271.
Finer, S. E. (1970) Comparative Government, Penguin Books, London
Hibbs, Douglas (1973) Mass Political Violence: A Cross-National Causal Analysis, A Wiley-
Interscience Publication, New York· London· Sydney· Toronto
Huntington, Samuel P. (1973) Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New
Haven and London
Janowitz, Morris (1964) “The Military in the Political Development of New Nations” Bulletin of the
Atomic Scientists, Vol. 20:8, p. 6-10
Jia, Ruixue and Pinghan Liangz (2011) “Government Structure and Military Coup” The International
Platform of the Ifo Institute of Economic Research and the Center of Economic Studies, the
Economics of Conflict – Theory and Policy Lessons
Needler, Martin C. (1968) “Political Development and Socioeconomic Development: The Case of
Latin America” American Political Science Association, The American Political Science
Review, Vol. 62, No. 3, pp. 889-897
Putnam, Robert D. (1967) “Toward Explaining Military Intervention in Latin American Politics”
Cambridge University Press, World Politics, Vol. 20, No. 1, pp. 83-110
R. D. McKinlay and A. S. Cohan (1975) “A Comparative Analysis of the Political and Economic
Performance of Military and Civilian Regimes: A Cross-National Aggregate Study”
Comparative Politics, Vol. 8, No. 1, pp. 1-30
R. D. McKinlay and A. S. Cohan (1976) “Performance and Instability in Military and Nonmilitary
Regime Systems” American Political Science Association, The American Political Science
Review, Vol. 70, No. 3, pp. 850-864
Rhodes, Edward. (2004) Presence, Prevention, and Persuasion: A Historical Analysis of Military
Force and Political Influence, Lexington Books, USA
TC İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Araştırma Bürosu Darbe İddianamesi,
13.04.2017, Erişim: http://t24.com.tr/files/20170414170955_ahmetaltaniddianame.pdf
Thompson, William R. “Regime Vulnerability and the Military Coup” University of New York,
Comparative Politics, Vol. 7, No. 4, pp. 459-487
Walt, Stephen M. (1992) “Revolution and War” World Politics, Vol. 44, pp 321-368
Zimmermann, Ekkart (1987) “Government Stability in Six European Countries During the World
Economic Crisis of the 1930s: Some Preliminary Consideration” European Journal of
Political Research Vol. 15 p. 23-52
Zimmermann, Ekkart (1990) “On the Outcomes of Revolutions: Some Preliminary Considerations”
American Sociological Association, Sociological Theory, Vol. 8, No. 1, pp. 33-47
122 Veysel EREN - Ömer Fuad KAHRAMAN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Zimmermann, Ekkart (1988) “The Puzzle of Government Duration: Evidence from Six European
Countries during the Interwar Period” Comparative Politics, Vol. 20, No. 3, pp. 341-357
Zimmermann, Ekkart (1984) “The Study of Crisis in Liberal Democracies: Pitfalls and Promises”
International Political Science Review, Vol. 5 No. 3 p.319-343
Zimmermann, Ekkart (1979) “Toward a Causal Model of Military Coups d’Etat” European
Consorsium for Political Research, Politics and the Military Workshop Presented Paper, pp.
387-413
İnternet
Bakan Bozdağ Tüm Belgeler Şu Anda Amerkan Adalet Bakanlığında, Sabah Haber,
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/02/23/bakan-bozdag-tum-belgeler-su-a...
adalet-bakanliginda, Erişim: 22.06.2017
Binali Yıldırım 65. Hükümeti Açıkladı, Aljazeera News, http://www.aljazeera.com.tr/haber/binaliyildirim-
65-hukumeti-acikladi Erişim: 21.06.2017
BRICS Çöktü, BloombergHT Haber, http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2000238-bricscoktu,
Erişim: 22.06.2017
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir’de Düzenlenen Törene Katıldı, TC Cumhurbaşkanlığı Resmi
Sitesi, https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/55817/cumhurbaskani-erdogan-anitkab...
torene-katildi.html, Erişim: 22.06.2017
Fitch Affirms Turkey at 'BBB-'; Outlook Stable, Fitch Ratings,
https://www.fitchratings.com/site/pr/1000118, Erişim: 22.06.2017
Genelkurmaydan Çok Sert Açıklama, Hürriyet Haber, http://www.hurriyet.com.tr/genelkurmaydancok-
sert-aciklama-6420961 Erişim: 21.06.2017
Kadro İstatistikleri, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Resmi Sitesi,
http://www.bumko.gov.tr/TR,908/kadro-istatistikleri.html Erişim: 21.06.2017
Kamu Personelinin Kurum Türlerine Göre Çalışan Sayısı Dağılımı, TC Devlet Personel Başkanlığı,
http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistik/kamu-personelinin-butce-turlerine...
dagilimi-504 Erişim: 21.06.2017
Moody’s Darbe Girşiminden Sonra Yaşanan Şok Büyük Ölçüde Kayboldu, BloombergHT Haber,
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1920272-moodys-darbe-girisimin...
sok-buyuk-olcude-kayboldu, Erişim: 21.06.2017
Moody’s Türkiye’nin Kredi Notunu Düşürdü, Paraborsa İnternet Platformu,
https://www.paraborsa.net/i/moodys-turkiyenin-kredi-notunu-dusurdu/, Erişim: 22.06.2017
Personel Genel Müdürlüğü İstatistikleri, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Resmi Sitesi,
http://www.pergen.gov.tr/istatistikler.html Erişim: 21.06.2017
S&P den Beklenmedik Aksiyon, Paraborsa İnternet Platformu, https://www.paraborsa.net/i/spdenbeklenmedik-
aksiyon/ , Erişim: 22.06.2017
S&P Türkiye Değerlendirmesi, Paraborsa İnternet Platformu, https://www.paraborsa.net/i/spturkiye-
degerlendirmesi-alb-forex-04-11-2016/, Erişim: 22.06.2017

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com