You are here

VARNA SAVAŞI VE BİR TARİH KAYNAĞI OLARAK GAZÂVATNÂMELER (Varna Savaşı ile İlgili Yeni Bir Yayın Münasebetiyle)

THE BATTLE OF VARNA AND GAZAVATNAMES AS HISTORICAL SOURCES (Upon a Recent Publication Regarding the Battle of Varna)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.382

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Recently, an important book was published by Colin Imber about 1443-1444 Crisis, one of the critical turning points the Ottoman State faced in its founding era, and the Battle of Varna, which brought the crisis to an end. When we examined the book, however, we noticed that two crucially important sources about that war had not been taken into account. These sources are Ghazavat-ı Sultan Murad by Zaifi and Gazaname-i Rum by Kaşifi. In this article our aim is to display the importance of these sources in relation to the era and the war by comparing the text that was used as a source in Colin Imber's book, Anonymous Ghazavat-ı Sultan Murad b. Mehemmed Han, with the ones we have mentioned above.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı Devletinin kuruluş aşamasında karşılaştığı zor dönemeçlerden biri olan 1443-1444 Bunalımı ve bu duruma son veren Varna savaşı üzerine geçtiğimiz aylarda Colin Imber tarafından önemli bir kitap yayınlanmıştır. Ancak kitabı incelediğimizde, bu savaş hakkında çok önemli iki kaynağın hiç dikkate alınmadığını görüyoruz. Bu metinler Zaifî'nin Gazâvat-ı Sultân Murâd Han isimli eseriyle Kâşifî'nin Gazânâme-i Rûm'udur. Bu makalede yukarıda zikrettiğimiz her iki eserin, elimizdeki üçüncü metin olan Anonim Gazâvat-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Han ile karşılaştırması yapılarak, adı geçen devir ve savaş için önemi gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.