You are here

MEYVELERİN DİLİNDEN FAL VE İŞARETLER

FORTUNE TELLINGS THAT RELATED FRUITS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.445

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study discusses the meanings attributed to various fruit in the fortune telling book Hurşidname. Hurşidname is located in the Library of Manuscripts and Ancient Printed Books in Bursa and it's characteristics are interesting. It was written in the 18th century by Sıdki and it is the only copy. In this book there are 36 fruit and plant names. Every fruit's loacations in the text were given and all the fruit's means were defined. Generally in this book there are some expectations and informations about health, richness, chair, journey, sadness, beauty, pain, life, commerce, friends and enemies. There are good predictions for each person who make a wish .
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Hurşidnâme adlı eser temel alınarak fal ve işaretlerde meyvelerin nasıl yer aldığı incelenmiştir. Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesinde bulunan Hurşidnâme özellikleri bakımından dikkat çekicidir. 18. yüzyılda Sıdkî tarafından yazıldığı bilinen bu eser tek nüshadır. Hurşidnâme'de 36 farklı bitki ve meyvenin adı geçer. Her meyve tek tek ele alınmış adı geçen eserde geçtiği yerler belirtilmiş ve yüklendiği anlam ifade edilmiştir. Eserde meyvelerin dilinden geleceğe dair sağlık, zenginlik, makam ve mevki, yolculuk, hüzün ve keder, güzellik, zahmet ve eziyet, ömür, ticaret, dost ve düşmanlar, sevgili ve dostlar, sırların paylaşımı ile ilgili bilgi ve beklentiler yer almaktadır. Niyet tutan kişilere genellikle hoşlanılan tahminler yapılmıştır.