You are here

TAKLİT ORİJİNALE KARŞI: CİNGÖZ RECAI VERSUS SHERLOCK HOLMES

IMITATION AGAINST ORIGINAL: CİNGÖZ RECAİ VERSUS SHERLOCK HOLMES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1790

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article is carried out Cingöz Recai against Sherlock Holmes, which is published in 1928 by Peyami Safa using penname Server Bedi by way of taking into consideration Homi Bhabba, Rene Girard, Fredric Jameson and Nurdan Gürbilek's aproach on imitation and original. Cingöz Recai is brought a different approach on the relationship between imitation and original by strategy created by the author's explanation about both the conflict of East-West and the imitation and original.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Peyami Safa'nın Server Bedi takma adıyla yazdığı ve 1928 yılında yayımlanan Sherlock Holmes'e Karşı Cingöz Recai serileri üzerinde durulmuştur. İncelemede Homi Bhabba, Rene Girard, Fredric Jameson ve Nurdan Gürbilek'in taklit ve orijinal ilişkisine dair yaklaşımlarından faydalanılmıştır. Cingöz Recai, Türk edebiyatında taklit ve orijinal ilişkisine farklı bir yaklaşım getirmiştir. Bu yaklaşımda yazarın kahramanı üzerinden ortaya koyduğu strateji bir taraftan Doğu-Batı meselesini gündeme getirirken diğer taraftan taklit ve orijinal ilişkisini sorgulamaya açar.

REFERENCES

References: 

Server
Bed
i (1928a). Kaybolan Adam, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928b). Karanlıkta Hücum, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928c). Han Baskını, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928ç). Yerin Dibinde Sesler, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928d). Gece Tuzağı, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928e). Ateşten Gözler, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928f). Sekiz Adım Kala, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928g). Al Kanlar İçinde, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928h). Gece Kuşları, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928ı). İmdat, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928i). Şeytanî Tuzak, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928j). Sahte Sherlock, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928k). Domuz Sokağı Vakası, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928l). Polis Tuzağı, İstanbul: Gündoğdu Matbaası. Server Bedi (1928m). Cingöz'ün Ziyafeti, İstanbul: Gündoğdu Matbaası.
BALCI Ayşe Altınbaş (2005). Türklerin Sherlock Holmes'ü Amanvermez Avni, Bilkent Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
BHABHA Homi
(1984)
. "Of Mimicry and Man: Ambivalence of Colonial Discourse", October, Vol. 28, Discipleship: A Special Issue on Psychoanalysis (Spring, 1984), pp. 125-133.
DRAKE David (2009). "Crime Fiction at the Time of the Exhibition: the Case of Sherlock Holmes and Arsene Lupins." Synergies Royaume-Uni et Irlande n° 2 - pp. 109-110.
GÜRBİLEK Nurdan (2004). Kör Ayna Kayıp Şark, İstanbul :Metis Yayınları.
JAMESON
Fredri
c (2008). Modernizmin İdeolojisi, İstanbul: Metis Yayınları.
LEBLANC Maurice (2004). Arsen Lüpen Herlock Sholmes'e Karşı, İstanbul: Güncel Yayıncılık.
MANDEL Ernest (1996). Hoş Cinayet- Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi, İstanbul: Yazın Yayıncılık.
MARDİN Şerif (2005)."Tanzimat'tan Sonra Aşırı Batılılaşma", Türk Modernleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/1 Winter 2011
1842
Seval ŞAHIN
MATHUR Suchitra
(2006)
. "Holmes' Indian Reincarnation: A Study in Postcolonial Transposition", ed. Christine Matzke-Susanne Mühleisen, Postcolonial Postmortems, New York, pp. 87-108.
MORAN Berna (1983).
Tür
k Romanına Eleştirel Bir Bakış, İstanbul: İletişim Yayınları.
MORETTİ Franco (2005). Mucizevi Göstergeler, İstanbul: Metis Yayınları.
ÜYEPAZARCI Erol (2008). Korkmayınız Mister Sherlock Holmes-Türkiye'de Polisiye Romanın 125 Yıllık Öyküsü I-II, İstanbul: Oğlak Yayınları.
YIKAN Zülfikar Uğur (2004). Peyami Safa'nın Server Bedi İmzalı Romanları, Gazi
Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com