You are here

Aile Sağlığı Merkezi Koordinasyonu

COORDINATION OF THE FAMILY HEALTH CARE CENTER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Family healthcar e centers should be structured in a way that patients can access the center via communication tools (telephone, e-mail, etc.) easily. In the center there should be a system which enables easy access to medical records. Family healthcare centers should have good medical records which are kept for a long time to be used again in the future. In addition to these fea¬tures, healthcare providers who are working in the center should have good communication skills. They should be well educated, with professional manners and ability to solve problems. The sys¬tem should provide the continuous care of the patient. The fami¬ly healthcare center should have a well established appointment system which patients can easily access with well organized fol¬low up appointments. At the same time, there should be a pro¬gram which enables patients to reach the care they need even when the center is closed.
Abstract (Original Language): 
Aile sağlığı merkezi; tıbbi kayıtlan korumak, sürdürmek ve yeniden kazanmak için etkili ve kolay ulaşılabilen bir sistemle birlikte hastaların telefon veya diğer iletişim araçlarıyla bağlantı kurabildiği düzgün ve erişebilir bir yapıya sahip olmalıdır. Kayıtlar iyi tutula-malı ve gerektiğinde eski kayıtlara kolaylıkla erişilebilmelidir. Aile hekimliği merkezinde çalışan personel gelişmiş iletişim becerilerine sahip, iyi eğitilmiş, profesyonel ve sorun çözme becerilerine sahip olmalıdır. Hastaların sürekli bakımını sağlayacak bir işleyiş gerçekleştirilmelidir. Hastalar tarafından erişilebilen iyi bir randevu pro¬gramlama sistemiyle vizitler koordine edilmeli ve merkez kapalı olduğu zamanlarda bile tedavi sürdürülmelidir.

REFERENCES

References: 

1. Campbell JL, Gower S. Organization of services. Oxford Text Book of Primary Medical Care'de. Ed. Jones R, Britten N, Culpepper L, Gass D, Grol R, Mant D, Silagy C. 1. baskı. New York, Oxford University Press Inc, 2005; 1: 441-5.
2. Weed LL. Medical records that guide and teach (parts I and II). N Engl J Med 1968;278:593-600, 652-7. (Reprinted in M.D. Computing 1993;10(2):1-15.)
3. Berkow R. The Merck Manual. 14. Baskı. İstanbul, Merck Yayıncılık, 1987;
1639-40.
4. Tuna EG.
Birinc
i basamak sağlık kurumunda 45 yaş ve üzerindeki kadınlara sunulan sağlık hizmetinin retrospektif değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D, Adana, 2005.
5. Branger PJ. Shared care for diabetes: supporting communication between primary and secondary care. Med Info 1998; 9: 1412-6.
6. Moran WP. A practice based information system for multidisciplinary care of chronically ill patients: what information do we need? Proceedings of The Annual Symposium of Computer Applications in Medical Care. 1994: 585-9.
7. Saultz JW. Coordination of care. Text Book of Family Medicine. New York,
Mc Graw-Hill Health Professions Division 2000; 105-33.
8. Liaw T, Lawrence M, Rendell J. The effect of a computer-generated patient-held medical record summary and/or a written personal health record on patients' attidues, knowledge and behaviour concerning health promotion. Fam Pract 1996; 13: 289-93.
9.
Ail
e Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik. http://www.saglik.gov.tr/aile/ Erişim Tarihi: 18.05.2006.
10. Wasynski CM, Murakami W, Lewis M. Community care management. Advanced practice nurses as care managers. Care Manag J 2000; 2: 148-52.
11. Flocke SA, Stange KC, Zyzanski SJ. The Association of attributes of pri¬mary care with the delivery clinical preventive services. Med Care 1998; 36:
21-30.
12. Goldberg SE. Demand management: Implementing your own program. Fam
Pract Manag 1998; 5: 49-50, 55-6, 59-62.
13. Flocke SA. Measuring attributes of primary care: development of a new instrument. J Fam Pract 1997; 45: 64-74.
14. Van den Bosh WJHM, Freeman GK. Coordination and continuity of care. Oxford Text Book of Primary Medical Care'de. Ed. Jones R, Britten N, Culpepper L, Gass D, Grol R, Mant D, Silagy C. 1. baskı. New York, Oxford
University Press Inc, 2005; 1: 267-71.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com