You are here

Akılcı ilaç kullanımı sürecinde hasta uyuncuna hekim ve eczacının katkısı

The role of the doctor and pharmacist in improving patient compliance in the process of rational drug use

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.10.139

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The term 'compliance' (adherence) describes the extent to which a patient follows treatment instructions given to him by his medical doctor as well as his pharmacist. Adherence also implies an effec¬ tive collaborative interaction between the patient and his health care provider, which is necessary to obtain the optimum benefit from the treatment. The lack of compliance leads to various prob¬ lems during the therapeutic process. The rational management of this process is related to the attitudes and the behaviors of the patients and their doctors and pharmacists related to the rational drug use. Effective communication between these two groups and their acts in terms of rational drug use will increase patient compli¬ ance. From the diagnosis to the prescription, from patient educa¬ tion to follow up, every component of the process has the poten¬ tial to affect the compliance. As the pharmacist is generally the last member of the healthcare team to encounter the patient before ini¬ tiation of the therapy, the role of the pharmacist in informing cor¬ rectly and adequately, in identifying and solving the compliance problems and providing the necessary advices is essential to improve the compliance. It should be emphasized that there is a positive relationship between the compliance and the rational use of drugs. The attitude of the prescribers and the pharmacist with respect to the subject will have a positive effect on the treatment
Abstract (Original Language): 
Uyunç, hastanın tedavisi ile ilgili talimatlara uyması ve bu süreçte etkin rol almasıdır. Uyunç, ilaç tedavisinden optimum yarar elde edilmesini sağlar. Uyunç eksikliği ise, tedavi sürecinde olumsuzluklara yol açmaktadır. Tedavi sürecinin akılcı yönetimi hasta, hekimi ve eczacısının akılcı ilaç kullanımı (AİK) konusundaki tutum ve davranışları ile ilişkilidir. Bu iki meslek grubunun hasta ve birbirleriyle iletişimlerinin yeterli olması, AİK ilkelerine uygun hareket etmeleri, hastalarının uyuncunu önemli ölçüde artıracaktır. Tanıdan reçete yazmaya, hasta eğitiminden izlemeye, sürecin her aşaması uyuncu etkiler. Tedavinin başlangıcında, hastanın son muhatap olduğu sağlık personeli çoğu kez eczacıdır: Uyunç eczacının; hastayı doğ¬ ru ve yeterli bilgilendirmesi, problemleri belirleyerek gidermesi, ge¬ rekli önerilerde bulunması ile artacaktır. Hasta uyuncu ile AİK doğru orantılı bir ilişki olduğu söylenebilir. Hekim ve eczacıların bu konudaki performansları, tedaviyi doğrudan etkiler.

REFERENCES

References: 

1. De Vries TPGM, Henning RH, Hogerzeil HV, Fresle DA. Guide to Good Prescribing. Geneva, WHO/Action program on essential drugs, 1994.
2. Le Grand A, Hogerzeil HV, Haaijer-Ruscamp FM. Intervention research in rational use of drugs: a review. Health Policy and Planning 1999; 14: 89¬102.
3. WHO/DAP. How to investigate drug use in health facilities: selected drug use indicators. Geneva, World Health Organization. WHO/DAP/93.1.
1993.
4.
Abacıoğl
u N. Akılcı (rasyonel) ilaç kullanımı. Üniversite ve Toplum 2005; 5(4). www.universite-toplum.org adresinden 01/05/2010 tarihinde erişilmiştir.
5. Adherence to long-term therapies: Evidence for action. Geneva, WHO Publications, 2003.
6. Adherence to long-term therapies: Policy for action. Geneva, WHO Publications, 2001.
7. Krigsman K, Nilsson, J.L.G. Use of concordance to improve patient adherence. Geneva, WHO Drug Information, 21, 2007.
8. Role of dispensers in Promoting Rational Drug Use in Promoting Rational Drug Use: WHO Action Programme on Essential Drugs and International Network for the Rational Use of Drugs, Eğitim Programı, Nairobi, 1987. http://dcc2.bumc.bu.edu/prdu/Session_Guides/role_of_ dispensers_in_rational_d.htm adresinden 05/06/2010 tarihinde erişilmiştir.
9. Problems of Irrational Drug Use in Promoting Rational Drug Use. WHO Action Programme on Essential Drugs and International Network for the Rational Use of Drugs, Eğitim Programı, Nairobi, 1987. http://dcc2.bumc.bu.edu/prdu/default.html adresinden 05/06/2010 tari¬hinde erişilmiştir.
10.
Ozcelika
y G. Akılcı ilaç kullanımı üzerinde pilot bir çalışma. Ankara Ecz Fak Derg 2001; 30: 9-18.
11. Rational Use of Drugs. WHO report of the Conference of Experts,
Nairobi, 1987.
12. Laing RO. Rational Drug Use: An Unsolved Problem. Tropical Doctor
1990; 20: 101-3.
13. The role of the pharmacist in encouraging adherence to long term treat¬ments. Federation Internationale Pharmaceutique (FIP) Mesleki Standartlar Raporu, Sidney, Australia, 2003.http: // www. fip. org/ www/ uploads/database_file.php?id=217&table_id= adresinden 05.06.2010 tarihinde erişilmiştir.
14. Wiedenmayer, K., Summers, R.S., Mackie, C.A., Gous, A.G.S., Everard, M., Tromp, D. Developing pharmacy practice-A focus on patient care Handbook. World Health Organization and International Pharmaceutical Federation. Netherlands, 2006.
15. The professional role of the pharmacist. Federation Internationale Pharmaceutique (FIP) Mesleki Standartlar Raporu; Hollanda, 1996. http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=204&table_id= adresinden 05.06.2010 tarihinde erişilmiştir.
16. Effective Public Education in promoting rational drug use. WHO Programme on Essential Drugs and International Network for the Rational Use of Drugs, Eğitim Programı, Nairobi, 1987.
17. Standards for Quality of Pharmacy Services. Federation Internationale Pharmaceutique (FIP)
Meslek
i Standartlar Raporu, iyi Eczacılık Uygulamaları Konsey Toplantısı, Tokyo, Japan, 1993; revised version FIP/WHO GPP Vancouver, Canada, 1997. http:// www. fip.org/ www/ uploads/database_file.php?id=261&table_id= adresinden 05.06.2010 tarihinde erişildi.
18.
Yarı
ş F, Dikici MF. Akılcı ilaç kullanımı: Hastaların tedaviye uyumu ve iletişim. Aile Hekimliği Dergisi 2008; 2: 40-3.
19.
Akıc
ı A, Gelal A, Erenmemişoğlu A, Melli M, Babaoğlu M, Oktay fi. Akılcı ilaç kullanımı eğitimi uygulama sürecinde Türkiye'deki tıp fakültelerinde farmakoloji anabilim dallarının durumunun incelenmesi. Tıp Eğitimi Dünyası 2010; 1(30).
20.
Gune
y Z, Uluoglu C, Yucel B, Coskun O. The impact of rational phar-macotherapy training reinforced via prescription audit on the prescribing skills of fifth-year medical students. Int J Clin Pharmacol Ther 2009; 47:
671-8.
21. Akici A, Oktay fi. Rational pharmacotherapy and pharmacovigilance. Current Drug Safety 2007; 21: 65-9.
144
Toklu HZ ve ark. | Akılcı ilaç kullanımı sürecinde hasta uyuncuna hekim ve eczacının katkısı
22. Ross S, Loke YK. Do educational interventions improve prescribing by medical students and junior doctors? A systematic review. Br J Clin
Pharmacol 2009; 67: 662-70.
23. Toklu HZ, Dulger G, Yaris E, Gumusel B, Akici A. First impressions from a short training course in rational use of drugs for the pharmacolo¬gists in the pharmacy schools in Turkey. Value in Health 2009; 12: 249¬249.
24. Akici A, Kalaca S, Ugurlu MU, Karaalp A, Çalı S, Oktay S. Impact of a short postgraduate course in rational pharmacotherapy for general prac¬titioners. Br J Clin Pharmacol2004; 57: 310-21.
25. Akici A, Kalaca S, Ugurlu MU, Toklu HZ, Iskender E, Oktay S. Patient knowledge about drugs prescribed at primary healthcare facilities. Pharmacoepidemiol Drug Saf2004; 13: 871-6.
26. Akici A, Kalaca S, Ugurlu U, Toklu HZ, Oktay S. Antihypertensive drug utilization at health centres in a district of Istanbul. Pharm World Sci 2007;
29: 116-21.
27.
Akıc
ı A, Uğurlu MÜ, Gönüllü N, Oktay fi, Kalaça S. Pratisyen hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2002; 11: 253-7.
28.
Yarı
ş F, Dikici MF. Aile hekimliğinde antibiyotik kullanımı: Nereye kadar? ANKEM Dergisi 2007; 21: 229-31.
29. Lamiraud K, Geoffard PY. Therapeutic non-adherence: a rational behav¬ior revealing patient preferences? Health Econ 2007; 16: 1185-204.
30. Toklu HZ, Akıcı A, Oktay fi, Çalı fi, Sezen S, Keyer-Uysal M. Pharmacy practice of community pharmacists in Turkey. Marmara Pharmaceutical
Journal2010; 14: 53-60.
31.
Akıc
ı A, Alp Fİ, Dülger GA ve ark. Serbest eczanelerde ilaç sunumu sürecinde karşılaşılan sorunlar: Akılcı ilaç kullanımı yönünden değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 2009; 29:
75-80.
32. Toklu HZ, Uysal MK. The knowledge and attitude of the Turkish com¬munity pharmacists toward pharmacovigilance in the Kadikoy district of Istanbul. Pharm World Sci 2008; 30: 556-62.
33. Morris LA, Halperin JA. Effects of written drug information on patient knowledge and compliance: a literature review". Am J Public Health 1979;
69: 47-52.
34. Buck ML. Improving Pediatrics Medication Safety Part I: Medication Error Rates in Infants and Children. Pediatr Pharm 2008; 14(11):??
35. Felkey BG, Berger BA, Krueger KP. The pharmacist's role in treatment adherence. US Pharmacist 2005; 12: 48-54.
36. Berger BA, Krueger KP, Felkey BG. The pharmacist's role in treatment adherence. Part 1: Extent of the problem. US Pharmacist 2004; 11:50-4.
37. Berger BA, Krueger KP, Felkey BG. The pharmacist's role in treatment adherence. Part 2: the An introduction to motivational interviewing. US Pharmacist 2005; 1: 53-6.
38. Berger BA, Felkey BG, Krueger KP. The pharmacist's role in treatment adherence. Part 3: the Applying motivational interviewing principles. US
Pharmacist 2005; 3: 38-47.
39. Krueger KP, Felkey BG, Berger BA. The pharmacist's role in treatment adherence. Part 4: Do adherence interventions really have an impact? US Pharmacist 2005; 5: 62-6.
40. Felkey BG, Berger BA, Krueger KP. The pharmacist's role in treatment adherence. Part 5: the impact of pharmacy-specific technology" US
Pharmacist 2005; 8: 36-9.
41. Wertheimer AI, Santella TM. Medication compliance research: still so far to go. J Appl Res Clin Exp Ther 2003; 3: 254-61.
42. Basco WT. Parents' Medication Errors: Role of Dosing Instruments and
Health Literacy. Arch Pediatr Adolesc Med 2010; 164: 181-6.
43. Wansink B, Van Ittersum K. Spoons Systematically Bias Dosing of Liquid Medicine. Ann Intern Med 2010; 152: 66-7.
44. Van Wijk BL, Klungel OH, Heerdink ER, de Boer A. Effectiveness of inter¬ventions by community pharmacists to improve patient adherence to chron¬ic medication: a systematic review. Ann Pharmacother2005; 39: 319-28.
45. Rubio-Valera M, Serrano-Blanco A, Trave P, Penarrubia-Marfa MT, Ruiz M, Pujol MM. Community pharmacist intervention in depressed primary care patients (PRODEFAR study): randomized controlled trial
protocol. BMC Public Health 2009; 9: 284.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com