You are here

Perimenopozal dönemde kontrasepsiyon

Contraception during the perimenopausal period

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.10.180

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The perimenopausal period constituting an important and natural stage of women's life, characterized by vasomotor symptoms, irreg¬ular bleeding, anovulatory cycles and mood disorders. Although the conception rate gradually decreases as the women encounter their 40s, according to the results of Turkey Demographic Health Survey-2008 (TDHS-2008) there is an ongoing need for contraception in women between the ages of [40-44] and [45-49] years in our country. Advanced age pregnancies and births carry serious physical, psychological, sociological and economic risks in terms of community, as well as risk of serious increase in maternal mortality and perina¬tal mortality. In this paper contraceptive methods are reviewed in the light of contemporary literature by taking physiopathological changes, needs, health risks of women in the perimenopausal peri¬od into consideration.
Abstract (Original Language): 
Kadın hayatının önemli, doğal bir yaşam evresini oluşturan perimenopozal dönem, vazomotor semptomlar, düzensiz kanamalar, anovulatuvar sikluslar ve duygu-durum bozuklukları ile seyreden bir süreçtir. Kırklı yaşlarla birlikte gebe kalma oranı giderek azalmakla beraber, Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması-2008 (TNSA-2008) ülkemizde [40-44] ve [45-49] yaş arası kadınlarda doğum kontrolü ihtiyacının sürdüğünü göstermiştir. ileri yaşlardaki gebeliklerde, annede ve çocukta doğum öncesi ve sonrasında ölümler çok daha sıktır. Bu gebelikler, toplum açısından da ciddi fiziksel, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik riskler taşır. Derlememizde perimenopozal dönemin fizyopatolojik değişiklikleri, ihtiyaçları, sağ¬lık riskleri çerçevesinde kullanılabilecek doğum kontrol yöntemleri güncel literatür ışığında gözden geçirilmiştir

REFERENCES

References: 

1.
Hacıalioğl
u N. Perimenopozal kontrasepsiyon. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001; 4: 63-7.
2.
İna
l M, Yıldırım Y, Ertopcu K, Özelmas I, Tınar fi. Aile planlaması bölümü'ne 2001-2005 yılları arasında başvuran perimenopozal kadınlar tarafından kullanılan kontraseptif yöntemler. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi
2006; 7: 13-6.
3.
Akadl
ı Ergöçmen B, Yiğit E, Tunçkanat FH. Aile planlaması. Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA) 2008' de Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi,
2009; 75-94.
4. Szarewski A, Guillebaud J. Contraception at special times. Contraception: A Users Handbook, 12. bölüm Bungays, Suffolk, Oxford University
Press, 1994; 188-98.
5. Kailas NA, Sifakis S, Koumantakis E. Contraception during peri-menopause. Eur J Contracept Reprod Health Care 2005; 10: 19-25.
6. Hassa H, fienses T. Contraception in perimenopausal period. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 56-62.
7. Kaunitz AM. Oral contraceptive use in perimenopause. Am J Obstet Gynecol 2001; 185: S32-37.
8. Burkman RT, Kaunitz AM, Collins JA, Taylor MB, Wysocki SJ. Transitional Management: The Use of Oral Contraceptives in Perimenopause http://www.obgyn.net/femalepatient/femalepatient.asp? page=kaunitz-etal_tfp adresinden 20 Eylül 2010 tarihinde ulaşıldı.
9.
Tuzcula
r Vural EZ, Gönenç I. Sadece progesteron içeren haplar. Türkiye
Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 10-6.
10. Blaney CL. Contraceptive Update: Contraceptive Needs after Age 40. Network1997; 18(1) http://www.fhi.org/en/rh/pubs/network/v18_1/ nw181ch1.htm adresinden 20 Eylül 2010 tarihinde ulaşıldı.
11. Haines CJ, Lüdicke F. Contraception in the perimenopause. First Consensus Meeting on Menopause in the East Asian Region. http://www.gfmer.ch/Books/bookmp/52.htm adresinden 20 Eylül 2010 tarihinde ulaşıldı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com