You are here

Aile hekimliği uygulama eğitimi ve rotasyonlar

Practical training and rotations in family medicine

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.11.085

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Specialty training in family practice is restructured and continues to develop. New legislation has again described the hospital rotations in family medicine specialty training and made the practical training in family practice possible. Nowadays, decisions on how hospital rotations and training in family practice are formed are made and, therefore, we need to emphasize basic characteristics of family medicine specialty training once again. In this paper, basic concepts of the training in family practice and the activities that have been carried out so far are discussed.
Abstract (Original Language): 
Aile hekimliği uzmanlık eğitimi yeniden yapılandırılıyor ve gelişmeye devam ediyor. Yeni yasal düzenleme zorunlu rotasyonları yeniden tanımladı ve aile hekimliği uygulama eğitimine olanak sağladı. Zorunlu rotasyonların ve aile hekimliği alan eğitiminin son şeklini alacağı bugünlerde aile hekimliği eğitiminin temel özelliklerini vurgulamakta yarar görmekteyiz. Bu yazıda aile hekimliği alan eği¬timi ve alan eğiticiliği üzerine temel kavramlar ve bu alanda ülke¬mizde şimdiye kadar yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalar paylaşılmaktadır.

REFERENCES

References: 

1.
Ail
e Hekimliği Standart, Müfredat ve Rotasyon Belirleme Kurulu. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Rotasyon Uygulamaları Üzerine Rapor. Türk Aile Hek Derg 2011;15:88-90.
2. McWhinney IR. General practice as an academic discipline. Lancet 1966; 1:419-23.
3.
Başa
k O, Ünlüoğlu İ. Aile hekimlerinin eğitimi. Aile Hek Derg 1997;1:
237-41.
4. WONCA. Improving Health Systems: The Contribution of Family
Medicine. A Guidebook. Singapore, WONCA 2002.
5. UEMO. UEMO 2003 Declaration on Specific Training in General Practice/Family Medicin in Europe. http://www.uemo.eu/uemo-poli-cy/107.html adresinden 20/04/2011 tarihinde erişilmiştir.
6. Elstein AS, Shulman LS, Sprafka SA. Medical Problem Solving: An Analysis of Clinical Reasoning. Cambridge, MA, Harvard University
Press, 1978.
7. Schmidt HG, Norman GR, Boshuizen HPA. A cognitive perspective on medical expertise: theory and implications. Acad Med 1990;65:611-21.
8. EURACT. Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe (CEDinGP). Project n° 2010-1-
PL1-LEO05-11460. 2010. http://www.euract.eu adresinden 20/04/2011
tarihinde
erişilmiştir
.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com