You are here

0-18 yaş çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri

Growth charts for 0-18 year old children and adolescents

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.11.112

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Closure of epiphysis at 18 years determines the end of growth. Certain factors like puberty, age and gender has a significant role in alteration of growth velocity. Anthropometric measurements of certain body parts may provide significant information about met-bolic disorders which are not related with growth process. While some anthropometric measurements are needed to classify meta¬bolic disorders as high or low risk (waist circumference/height), some others (height and weight) are used to calculate body mass index to define metabolic risk for obesity. As various factors may interfere with growth (age, gender, race, nutrition, previous dis¬eases) production of local, international or disorder specific refer¬ences would be significantly useful in screening or follow-up of growth. In this study the data of DAMTCA-I (Determination of Anthropometric Measurements in Turkish Children and Adolescents I), DAMTCA II and ATCA-06 (Anthropometry of Turkish Children aged 0-6 years) studies was used to produce growth references of weight, height, BMI, waist circumference and neck circumference to calculate the references of 0-18 years age group. We consider that these references would provide use¬ful information to family physicians in their daily practice.
Abstract (Original Language): 
18. yaşt a epifizlerin kapanması büyüme döneminin sonunu belirler. Ergenlik, yaş ve cinsiyet büyüme hızının değişiminde önemli rol oynar. Belirli beden bölümlerinin antropometrik ölçümleri büyüme süreci ile ilişkili olmayan metabolik bozukluklar hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Bazı antropometrik ölçümlere metabolik ra¬hatsızlıkların düşük ya da yüksek olarak sınıflandırılmasında ihtiyaç duyulurken (bel çevresi/boy) diğer bazıları da obezite için metabo-lik riski tanımlayan beden kitle indeksini hesaplamada kullanılır. Büyümeyi etkileyen çok çeşitli faktörler olduğu için (yaş, cinsiyet, ırk, beslenme, geçirilmiş hastalıklar) büyümenin izlenmesi, tarama¬lar yapılması için yararlı ulusal, uluslararası ya da hastalıklara özgü referansların üretimi faydalı olacaktır. Bu çalışmada 0-18 yaş çocuk ve ergenlerde DAMTCA-I, DAMTCA II and ATCA-06 çalışma¬larının verileri ağırlık, boy, beden kitle indeksi, bel çevresi, boyun çevresi büyüme referansları hesaplanmıştır. Bu referansların aile hekimlerinin günlük uygulamalarında yararlı olacağını düşünüyo¬ruz.

REFERENCES

References: 

1. Tanner JM. Population differences in body size, shape. Arch Dis Child 1976;51:1-2.
2. Hatipoğlu N, Kurtoğlu S, Öztürk A, Mazıcıoğlu MM. The weight and height percentiles in 6-18 year old children in Kayseri and comparison with Istanbul data. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2009;1:129-35.
3. Öztürk A, Mazıcıoğlu MM, Hatipoğlu N ve ark. Reference body mass index curves for Turkish children 6 to 18 years of age. J Pediatr Endocrinol Metab 2008;21:827-36.
4. Öztürk A, Budak N, Çiçek B, Mazıcıoğlu MM, Bayram F, Kurtoğlu S. Cross sectional reference values for mid-upper arm circumference, triceps skinfold thickness and arm fat area of Turkish children and adolescents.
Int J Food Sci Nutr2008;12:1-14.
5. Hatipoğlu N, Öztürk A, Mazıcıoğlu M, Kurtoğlu S, Seyhan S, Lokoğlu F. Waist circumference percentiles for 7- to 17-year-old Turkish children and adolescents. Eur J Pediatr 2008;167:383-9.
6. Çiçek B, Öztürk A, Mazıcıoğlu MM, Elmalı F, Turp N, Kurtoğlu S. The risk analysis of arm fat area in Turkish children and adolescents. Ann
Human Biol 2008;36:28-37.
7. Mazıcıoğlu MM., Hatipoğlu N, Öztürk A, Gün, I, Ustunbas HB, Kurtoglu S. Age references for the arm span and stature of Turkish chil¬dren and adolescents. Ann Hum Biol2009;36:308-19.
8.
Ba
l C, Yalçın BM, Mazıcıoğlu MM, ve ark. Kayseri'de 11-17 yaş arası çocuklar için kan basıncı persantil değerleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2009;29:1412-20.
9.
Kurtoğl
u S, Mazıcıoğlu MM, Kara T, Öztürk A, Hatipoğlu N, Üstünbaş HB. Exophalmometric references of 7-17 year-old children in Kayseri. J Pediatr Endocrinol Metab 2010;23:27-37.
10.
Mazıcıoğl
u MM, Yalçın BM, Öztürk A, Üstünbaş HB, Kurtoğlu S. Anthropometric risk factors for elevated blood pressure in adolescents in Turkey aged 11-17. Pediatr Nephrol 2010;25:2327-34.
11.
Çiçe
k B, Öztürk A, Mazıcıoğlu MM, İnanç N, Kurtoğlu S. A novel cut¬off for abdominal obesity derived from various anthropometric indices to predict body composition: arm fat area. Turk Med Sci 2010;40:515-23.
12.
Mazıcıoğl
u MM, Hatipoğlu N, Öztürk A, Üstünbaş HB, Kurtoğlu S. Waist circumference and mid-upper arm circumference in evaluation of obesity in children aged between 6 and 17 Years. J Clin Res Pediatr
Endocrinol 2010;2:144-50.
13.
Mazıcıoğl
u MM, Kurtoğlu S, Özturk A, Hatipoğlu N, Çiçek B, Üstünbaş HB. Çocuklarda antropometrik ölçümlerle büyümenin takibi. Actual
Medicine2009;17:39-47.
14.
Kurtoğl
u S, Mazıcıoğlu MM, Öztürk A, Hatipoğlu N, Çiçek B, Üstünbaş HB. Body fat reference curves for healthy Turkish children and adoles¬cents. Eur J Pediatr2010;169:1329-35.
15. Kara T, Kurtoğlu S, Mazıcıoğlu MM, Öztürk A, Özdoğru M, Üstünbaş HB. Normal standards of eye projection in Turkish children 6 to 17 years of age. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2010;248:1809-15.
16. Ben-Noun L, Laor A. Relationship of neck circumference cardiovascular
risk factors. Obes Res2003;11:226-31.
17. Hatipoğlu N, Mazıcıoğlu MM, Kurtoğlu S, Kendirci M. Neck circumfer¬ence: an additional tool of screening overweight and obesity in childhood.
Eur J Pediatr2010;169:733-9.
18. Nafiu OO, Burke C, Lee J, Voepel-Lewis T, Malviya S, Tremper KK.Neck circumference as a screening measure for identifying children with high body mass index. Pediatrics2010;126:306-10.
19.
Mazıcıoğl
u MM, Kurtoğlu S, Öztürk A, Hatipoğlu N, Çiçek B, Üstünbaş HB. Percentiles and mean values for neck circumference in Turkish chil¬dren aged 6-18 years. Acta Paediatr 2010;99:1847-53.
20.
Kurtoğl
u S, Mazıcıoğlu MM, Öztürk A, Hatipoğlu N, Balcı E, Üstünbaş HB. Interpopliteal distance percentiles to diagnose bowleg in 0-84
months old Turkish children. Eur J Pediatr2011;170:1143-50.
21. Kondolot M, Balcı E, Öztürk A, Mazıcıoğlu MM, Hatipoğlu N, Kurtoğlu S, Üstünbaş HB.
Bod
y mass index percentiles for Turkish children aged 0-84 months. Ann Hum Biol 2011;38:676-80.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com