You are here

Anne sütünün çocuk büyüme ve gelişmesine etkisi

Effect of breast feeding on child growth and development

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.11.135

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Certain qualities of human breast milk make it the most suitable nutrition for the new born. All mammalians' breast milk is suitable to their offspring. Breast feeding is the most convenient food for growth and development of babies and also the most ideal and superior diet to all others. World Health Organization (WHO) rec¬ommends feeding babies solely with breast milk for the first 6 months. During the first 6 months of life breast milk is sufficient for the energy and nutritional requirements of the fast growing tissues. Breast milk contains different and various kinds of nucleotides com¬pared to other milks. These nucleotides are estimated to have a role in protein synthesis, thus, they accelerate growth. The omega-3 (n-3) fatty acids which can be found in breast milk but not in other mammalian milks are eicosapentaenoic acid (EPA) and docosa-hexaenoic acid (DHA) have a role in development of the brain and retina. There are some studies showing that children who are suffi¬ciently breastfed and fed only with breast milk in the first 6 months of life have been exposed less to childhood cancers, obesity in ado¬lescent and adulthood and metabolic diseases like diabetes.
Abstract (Original Language): 
Anne sütünün belirli özellikleri onu yenidoğana en uygun besin kılar. Tüm memelilerin sütü kendi yavrusu için en uygun besindir. Anne sütü ile beslenme büyüme ve gelişme için en uygun, ideal ve tüm diğer beslenme şekillerinden üstündür. Dünya Sağlık Örgütü, doğan her bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini önermektedir. Yaşamın ilk 6 ayında hızlı büyüyen dokuların enerji ihtiyacının büyük çoğunluğu anne sütü ile karşılanır. Anne sütünde, diğer sütlerden farklı çeşitli nükleotidler saptanmıştır. Bu nük-leotidlerin protein sentezinde rol aldığı ve büyümeyi hızlandırdığı tahmin edilmektedir. Diğer memelilerin sütlerinde olmayıp, anne sütünde bulunan omega-3 (n-3) yağ asitleri eikozapentoenoik asit (EPA) ve dokozahekzoenoik asit (DHA) beyin ve retina gelişiminde rol oynar. Anne sütü ile yeterli beslenen ve yaşamının ilk 6 ayında sadece anne sütü alanların çocukluk dönemi kanserlerine daha az yakalandığı, ergen ve erişkinlikte obeziteye, diyabete daha az maruz kaldıklarını gösteren çalışmalar vardır.

REFERENCES

References: 

1.
İbn-
i Sina. Çocuk bakımı. El-Kanun fi't-Tıb'da. Ed. (Çev. Kahya E). Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları Külliyatlar Dizisi, 1995;229-42.
2.
Ayku
t M. Toplum beslenmesi. Halk Sağlığı Genel Bilgileri'nde. Ed. Öztürk Y, Günay O. Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2010;1247-417.
3.
Samu
r G. Anne sütünün oligosakkarit bileşimi ve miktarı. Sendrom 2002; 58-63.
4.
Samu
r G. Anne sütünün çoklu doymamış yağ asitleri bileşimi ile omega 6/omega 3 yağ asitleri oranı. Beslenme ve Diyet Dergisi 2002;31:39-42.
5. Baysal A. Beslenme. 12. Baskı. Ankara, Hatiboğlu Yayınevi, 2002;9-18.
6. Gökçay G, Garibağaoğlu M. Sağlıklı çocuğun beslenmesi. Pediatri'de. Ed. Neyzi O, Ertuğrul T. 3. baskı. 1. cilt. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi,
2002;183-203.
7. Köksal O. Gıda ve Beslenme. 1. Baskı. Kayseri, Erciyes Üniversitesi
Yayınları, 2001;1-4.
8. Gökçay G, Neyzi O, Bulut A. Sosyal pediatri. Pediatri'de. Ed. Neyzi O, Erttuğrul T. 3. Baskı. 1. Cilt. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2002;69-70.
9. Yiğit E. K, Tezcan S, Tunçkanat H. Çocukların ve annelerin beslenme durumu Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008'de. Hacettepe Üniver¬sitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara, Hacettepe Üniversitesi
Hastaneleri Basımevi, 2009;172-87.
10. Leung AKC, Sauve RS. Breast is best for babies. J Natl Med Assoc 2005;
97:1010-9.
11. American Academy of Pediatrics Work Group. Breastfeeding an the use
of human milk. Pediatrics1997;100:1035-9.
12.
Özal
p İ. Anne sütü ve anne sütü ile beslenme. Katkı Pediatri Dergisi 1996;
17:37-52.
13. Gürakan B, Özcebe H, Bertan M. Multipar annelerin anne sütü ile ilgili deneyimleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1993;36:1-10.
14.
Topra
k İ, Şentürk fi, Yüksel B, Özer H, Çakır B, Bideci AE. Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi, Saha Personeli İçin Toplum Beslenmesi Programı Eğitim Materyali. Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2003.
15. http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/innocenti.htm Erişim ta¬rihi: 24.02.2011.
16.
Öze
r A, Taş F, Ekerbiçer H, Ç. 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin 2010;9315-20.
17.
Eke
r A, Yurdakul M. Annelerin bebek beslenmesi ve emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları. STED 2006;15:158-63.
18. Baysal A. Genel Beslenme. 12. Baskı. Ankara, Hatiboğlu Yayınevi, 2007;
139-41.
19. Infant and young child feeding. http://www.who.int/mediacentre/fact- sheets/fs342/en/index.html Erişim tarihi: 05.02.2011.
20. Arenz S, Rückerl R, Koletzko B, von Kries R. Breast-feeding and
child
¬hood obesity—a systematic review. Int J Obes 2004;28:1247-56.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com