You are here

Bir aile sağlığı biriminde aile planlaması yöntem kullanımındaki değişim özellikleri

Features of changes in contraceptive method use in a family health unit

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to investigate the features of changes in contraceptive method choice in a family health unit in İsparta city. The follow-up file cards of 522 sexually active women aged 15-49 years were examined retrospectively. While only 251(48%) of these women were using modern contraceptive methods within the year 2007, this number increased to 332(64%) until 2011. Although the number of women using a traditional method in the year 2007 was 195 out of 522(37%), it dropped down to 125(24%) until 2011. Reproductive health pro¬motion strategies had favorable effects on contraceptive method choice in our unit.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı İsparta il merkezinde bulunan bir Aile Sağlığı Birimi'ne aile hekimliği uygulamasının başladığı 2007 yılında kayıtlı olup kaydı 2011 yılı sonuna kadar devam eden 15-49 yaş, cinsel açıdan aktif 522 kadının aile planlaması yöntem kullanımındaki değişim özelliklerini araştırmaktır. Bu kadınların izlem kartları retrospek-tif olarak incelenmiş, 2007 yılında 251'inin (%48), 2011 yılında ise 332'sinin (%64) etkili aile planlaması yöntemlerinden birini kullandığı tespit edilmiştir. Etkisiz yöntemleri tercih edenlerin sayısı 2007 yılında 195 (%37) iken, 2011 yılında 125'e (%24) düşmüştür. Birimimizde aile hekimliği uygulaması kapsamında beş yıldır yapılan üreme sağlığı çalışmaları yöntem seçimini olumlu yönde etkilemiştir.

REFERENCES

References: 

International
Programs
. U.S. Census Bureau. International Data Base -Turkey. http://www.census.gov/population/international/data/idb/coun- try.php adresinden 10.01.2012 tarihinde erişilmiştir.
Mexico City Declaration. The International Conference on Population. http://www.apda.jp/en/pdf/declarations/1984_MexicoCity.pdf adresinden 10.01.2012 tarihinde erişilmiştir.
Prof. Dr. Nusret Fişek'in Kitaplaşmamış Yazıları-II. Ana-Çocuk Sağlığı, Nüfus Sorunları ve Aile Planlaması http://www.ttb.org.tr/n_i^sek/kitap_2/ 16.html adresinden 10.01.2012 tarihinde erişilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2008. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/ TNSA2008-AnaRapor.pdf adresinden 10.01.2012 tarihinde erişilmiştir.
Saran U. Sağlıkta Aile Hekimliğinin Getirdikleri. Aile Hekimliği Dergisi 2007;1:10-5.
Türkiye Üreme Sağlığı Programı. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi. http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/ 03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf adresinden 10.01.2012 tarihinde erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com