You are here

Çocukluk Çağı Sırt ve Bel Ağrıları

BACK PAIN IN CHILDREN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Back pain in children and adolescents is not uncommon and it's frequency increases with age. A back pain complaint persisting for more than 1 week, particularly if accompanied by systemic symptoms, should be taken seriously. A through his¬tory and physical examination should be done and followed by appropriate imaging studies and laboratory studies. If there are no positive findings, the patient should be treated symp-tomatically. If the problem persists, the patient should be re-evaluated and studies repeated if required. If a specific etio-logic cause is determined, the treatment should be directed to this etiology.
Abstract (Original Language): 
Çocuk ve adolesan yaş grubunda sırt-bel ağrısı nadir değildir ve sıklığı yaşla birlikte artar. Bir haftadan fazla süren sırt-bel ağrısı, özellikle sistemik semptomlarla birlikte olduğunda ciddiye alınmalıdır. Hikaye ve fizik muayeneyi takiben, gerekli görüntüleme çalışmaları ve laboratuvar testleri yapılmalıdır. Pozitif bulgu yoksa, hasta semptomatik olarak tedavi edilir. Problem tedaviye rağmen devam ederse, hasta yeniden değerlendirilmeli ve gerekirse tanı çalışmaları tekrarlanmalıdır. Altta yatan bir hastalık tespit edildiğinde tedavi hastalığa yöne¬lik olarak düzenlenir.

REFERENCES

References: 

1. Ecker ML. Back Pain. Strategies In The Pediatric Spine'da. Ed Drum-mond DS. 1. baskı. Philadelphia, Hanley & Belfus Inc., 2000; 233-48.
2. Morita T, Ikata T, Katoh S, Miyake S. Lumbar spondylolysis in children and adolescents. J Bone Joint Surg 1995; 77B: 620-5.
3. Seitsal S, Osterman K, Hyvarinen H ve ark. Progression of spondylolisthesis in children and adolescents: A long-term follow-up of 272 patients. Spine 1991; 16: 417-21.
4. Hollingworth P. Back pain in children. Br J Rheumatol 1996; 35: 1022¬28.
5. Payne III WK, Ogilvie JW. Back pain in children and adolescents. Pediatr Clin North Am 1996; 4: 899-917.
6. Taimela S, Kujala UM, Salminen JJ, Viljanen T. The prevalence of low back pain among children and adolescents: A nationwide, cohort-based questionnaire survey in Finland. Spine 1997; 22: 1132-5.
7. Wenger DR, Bobechko WP, Gilday DL. The spectrum of intervertebral disc-space infection in children. J Bone Joint Surg 1978; 60A: 100-8.
8. Ring D, Johnston CE, Wenger DR. Pyogenic infectious spondylitis in children: The convergence of discitis and vertebral osteomyelitis. J Pediatr Orthop 1995; 15: 652-60.
9. Rosenthal DI, Hornicek FJ, Wolfe MW ve ark. Percutaneous radiof-requency coagulation of osteoid osteoma compared with operative treat¬ment. J Bone Joint Surg 1998; 80A: 815.
16 |
Bezer M ve ark. | Çocukluk Çağı Sırt ve Bel Ağrıları
10. Copley L, Dormans JP. Benign pediatric bone tumors. Pediatr Clin 13. Sonnaben DH, Taylor TKF, Chapman GK. Intervertebral disc cal-
North Am 1996; 43: 949. cification syndromes in children. J Bone Joint Surg 1982; 64B: 25-31.
11. Hay MC,Paterson D, Taylor TKF. Aneurysmal bone cysts of the spine. 14. Smith R. Idiopathic juvenile osteoporosis: Experience of 21 patients. Br J Bone Joint Surg 1978; 60B: 406-11. J Rheumatol 1995; 34: 68-77.
12. Himelstein BP, Dormans JP. Malignant bone tumors of childhood. 15. Devonch VM, Bunch WH, Siegler AH. Conversion reactions in pediat-
Pediatr Clin North Am 1996; 43: 967. ric athletes. J Pediatr Orthop 1991; 11: 770-2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com