You are here

HAZIRLIK ZAMANLARININ ÖĞRENME ETKİLİ OLDUĞU ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ

Setup Times with a Learning Effect in Scheduling Problems

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In scheduling studies, solution approaches have been generally developed by neglecting setup times or including them into processing times. However, in some production systems, setup times can be very important to be neglected. Hence, we should consider setup times independently from processing times. Since, jobs are usually processed using automated machines in production systems; processing times do not differ according to process sequence. But, when setup times need to be considered, human factor becomes influential, and in this situation, setup times decrease by repeating the setup process. This fact is defined as learning effect in scheduling literature. This study discusses the results obtained for single-machine n-jobs scheduling problems with sequence dependent setup times under learning effect.
Abstract (Original Language): 
Çizelgeleme problemleri ile ilgili yapılan çalışmalarda genellikle işlerin hazırlık zamanları ya ihmal edilmiş ya da işlem zamanına dahil edilerek çözüm yaklaşımları geliştirilmiştir. Ancak bazı üretim sistemlerinde, hazırlık zamanları ihmal edilmeyecek kadar önemli olabileceğinden işlem zamanlarını hazırlık zamanlarından ayrı düşünmek gerekebilir. Üretim sistemlerinde işler genellikle otomatik makine işlemlerine göre yapıldığı için işlem zamanları işlem sırasına göre bir değişiklik göstermemektedir. Fakat hazırlık zamanları dikkate alındığında insan faktörü devreye girdiği için hazırlık işlemlerinin sık sık tekrarlanmasıyla hazırlık zamanlarında gittikçe bir azalma olmaktadır. Bu olgu çizelgeleme literatüründe öğrenme etkisi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada tek makineli çizelgeleme problemleri için hazırlık zamanlarının öğrenme etkili olması durumunda elde edilen temel sonuçlar tartışılmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Biskup D., (1999), “Single machine scheduling with learning considerations”, European Journal of Operational
Research, 115, 173¯178.
2. Biskup D., Simons D., (2004), “Common due date scheduling with autonomous and induced learning”, European
Journal of Operational Research, 159, 606–616.
3. Cheng M.B., Sun S.J., Yu Y., (2007), “A note on flow shop scheduling problems with a learning effect on no-idle
dominant machines” Applied Mathematics and Computation, in print.
4. Cheng T.C.E., Wang G., (2000), “Single machine scheduling with learning effect considerations”, Annals of
Operations Research, 98, 273-290.
5. Eren T., Güner E., (2002), “İşe bağımlı öğrenme etkili çizelgeleme problemlerinin çözümü için bir matematiksel
model”, Teknoloji Dergisi, 3-4, 121-129.
6. Eren T., Güner E., (2003), “Akış tipi çizelgeleme problemlerinde işe-bağımlı öğrenme etkisi”, K.H.O. Savunma
Bilimleri Dergisi, 2 (2), 1-11.
7. Eren T., Güner E., (2004a), “Öğrenme etkili akış tipi çizelgeleme probleminde ortalama akış zamanının
enküçüklenmesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19 (2), 119-124.
8. Eren T., Güner E., (2004b), “Öğrenme etkisinin çizelgeleme problemlerine uygulanması”, 10. Ergonomi Kongresi,
7-9 Ekim, Bursa. 61.
9. Eren T., Güner, E., (2004c), “Öğrenme etkisinin iki ölçütlü paralel makinalı çizelgeleme problemlerinde uygulanması”,
YA/EM’2004, XXIV. Ulusal Kongresi, 15-18 Haziran Gaziantep–Adana. 473-475.
10. Eren T., Güner E., (2005a), “Öğrenme etkili çizelgeleme probleminde maksimum gecikmenin enküçüklenmesi
için çözüm yaklaşımları”, 4. Üretim Araştırmaları Kongresi, 26-28 Kasım, İstanbul.
11. Eren T., Güner E., (2005b), “Öğrenme etkili iki ölçütlü paralel makineli çizelgeleme problemlerinin çözümü için
tamsayılı programlama modeli”, 4. İstatistik Kongresi, Antalya, 12-15 Mayıs.
12. Eren T., Güner E., (2005c), “A bicriteria parallel machine scheduling problem with a learning effect: Total
completion times and maximum tardiness”, 9th International Research/Expert Conference “Trends in the
Development of Machinery and Associated Technoloy”, 26-30 September, Antalya,Turkey.
13. Eren T., (2007) “Öğrenme etkili çizelgeleme problemi: Geciken iş sayısı minimizasyonu” Teknoloji Dergisi, basımda.
14. Eren T., Güner E., (2007), “Minimizing total tardiness in a scheduling problem with a learning effect", Applied
Mathematical Modelling, Volume 31, No:7, pp. 1351-1361.
15. Kuo W.H., Yang D.L., (2007), “Single machine scheduling with past-sequence-dependent setup times and
learning effects”, Information Processing Letters, in print.
16. Lee W.-C. (2004), “A note on deteriorating jobs and learning in single-machine scheduling problems”,
International Journal of Business and Economics, 3, 83-89.
17. Lee W.-C., Wu C.-C. (2004), “Minimizing total completion time in a two-machine flowshop with a learning
effect”, International Journal of Production Economics, 88, 85–93.
18. Lee W.-C., Wu C.-C., Sung H.-J., (2004), “A bi-criterion single-machine scheduling problem with learning
considerations”, Acta Informatica, 40, 303–315.
19. Mosheiov G., (2001), “Scheduling problems with learning effect”, European Journal of Operational Research,
132, 687¯693.
20. Mosheiov G., (2001), “Parallel machine scheduling with learning effect”, Journal of the Operational Research
Society, 52, 1165-1169.
21. Mosheiov G., Sidney J.B., (2003), “Scheduling with general job-dependent learning curves”, European Journal of
Operational Research, 147, 665-670.
22. Mosheiov G., Sidney J.B., (2005), “Note on scheduling with general learning curves to minimize the number of
tardy jobs”, Journal of the Operational Research Society, 56, 110–112.
23. Moore J.M., (1968), “An n jobs, one machine sequencing algorithm for minimizing the number of late jobs”,
Management Science, 15 (1), 102-109.
24. Wu C.-C., Lee W.-C., Chen T., (2007), “Heuristic algorithms for solving the maximum, lateness scheduling problem
with learning considerations”, Computers & Industrial Engineering, in print.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com