You are here

TEK KADEMELİ DİŞLİ KUTUSUNUN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

Reliability Analysis of a Single Stage Gearbox

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this paper, failure data based design stage reliability modeling on a single stage gearbox is applied. Simplified FMEA and block diagram schemes used for deducing system reliability structure. Random failure data generated from experienced parameter intervals and for processing this failure data maximum likelihood method and settled Matlab function “wblfit” are used.
Abstract (Original Language): 
Bu yayında, tek kademeli düz silindirik dişli çark mekanizmasının tasarım aşamasında verilere dayalı güvenilirlik analizi çalışması açıklanmaktadır. Mekanizmanın güvenilirlik yapısını ortaya çıkarmak için basitleştirilmiş FMEA ve blok diyagram şemaları kullanılmıştır. Sistem elemanları için tecrübeye dayalı parametre aralıklarına sadık kalınarak rastgele hasar verisi üretilmiş ve bu verilerin işlenmesinde maksimum benzerlik yöntemi ile yerleşik Matlab komutu “wblfit” kullanılmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Akdeniz, F. (2002) Olasılık ve İstatistik, Baki Kitapevi, Adana.
2. Bertsche, B. ve Lechner, G. (2004) Zuverlässigkeit im Fahrzeug- und Maschinenbau, 3. Auf., Springer, 495
sayfa, ISBN: 3-540-20871-2
3. Birgören, B. (2003) Estimating Confidence Lower-Bounds for Weibull Percentiles, Journal of Materials
Science Leters, 22,1121.
4. Birgören, B. ve Dirikolu, M.H. (2004) A Computer Simulation for Estimating Lower-Bound Fracture
Strength of Composites using Weibull Distribution, Composites Part B: Engineering, 35,263.
5. Broggi, R. ve Turconi, G. (1992) Integrating Data Collection And Analysis Procedures: A Key Tool For
Product Reliability Improvement, Safety and Reliability.
6. Danacı, M. A. (2005) Güvenilirlik Analizinde Tanımlanmış Veriler İçin Weibull Dağılımının Kullanılması,
Yüksek Lisans Tezi.
7. Ebelign, C. E. (1997) Reliability and Maintainability Engineering, McGraw-Hill International Editions.
8. Fernandez-Saez, J., Chao, J., Duran, J., Amo, J. M. (1993) Estimating Lower-Bonud Fracture Parameters for
Brittle Materials, Journal of Materials Science Leters, 12,1493.
9. Gren, A. E. ve Bourne, A. J. (1972) Conceptual Design for Engineers, Wiley Interscience, New York.
10. Law, A. M. ve Kelton, W. D. (1991) Simulation Modeling & Analysis, McGraw-Hill Inc.
11. Meyer, (1970) Introduction Probability And Statistical Applications, Addison Wesley, Washington.
12. Tahralı, N. ve Dikmen, F. (1995) Konstrüksiyon Elemanlarında Güvenirlik ve Ömür Hesapları, Yıldız Teknik
Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul 2004, ISBN: 975-461-379-6
13. Rüzgar, B. (1992) Sürekli Yapıda İki Parametreli Bir Model ve Uygulaması, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi,
İstanbul.
14. Şentürk, A. (1998) Ömür Verileri Analizi ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi.
15. Thorman, D. R. Bain, L. J. Antle, C.E. (1969) Interferences on the Parameters of the Weibull Distribution,
Technometrics, 11, 445.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com