You are here

AMİSOS NEKROPOLÜ BASİT TOPRAK MEZAR VE KİREMİT MEZAR GELENEĞİ

AMİSOS NECROPOLIS SIMPLE EARTH GRAVE AND TILE BURIAL TRADITION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Relating to Amisos ancient city, simple earth and tile graves reserve a place in the traditions of dead burying. These types of graves are encountered intensely, while at the same time is seen at the local points of dominance of city. Both types of graves also are position to be arrange according to the structure of land without the union of any direction. Finds rarely are found in the simple earth graves adressed to the public in general social states are used as dead gifts.Two of the tile graves reveal that the gifts lived in the second century A.D. Both types of graves were used from the Hellenistic period in the end of the Roman Empire period in Amisos burial traditions.
Abstract (Original Language): 
Amisos antik kentine ait ölü gömme gelenekleri içinde basit toprak ve kiremit mezarlar belirli bir yer tutmaktadır. Bu tip mezarlara Amisos nekropol alanında yoğun olarak karşılaşırken aynı zamanda kentin hakimiyet alanındaki lokal noktalarda da rastlanılmaktadır. Her iki mezar tipi de arazinin yapısına göre düzenlenerek, herhangi bir yön birliği olmadan konumlandırılmışlardır. Genellikle sosyal statüleri içerisinde halka hitap eden basit toprak mezarlarda ölü armağanı olarak kullanılan buluntulara çok nadir olarak karşılaşılmaktadır. Kiremit mezarların iki tanesindeki ölü armağanları definin M.S. 2. yüzyılda yaşadığını ortaya koymaktadır. Her iki mezar tipi Amisos ölü gömme gelenekleri içinde Helenistik Dönemden Roma İmparatorluk Dönemi sonlarına kadar kullanılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akkaya, M. 1993: Amisos Antik Kenti Kurtarma Kazısı, III. Müze Kurtarma Kazıları
Semineri (27-30 Nisan 1992, Efes), ss.207-218, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
Atasoy, S. 1997: Amisos. Karadeniz Kıyısında Bir Kent, Samoto Otomobil/Koç
Holding, Samsun.
Şirin, O. A. ve Kolağasıoğlu, M. 2016a: Çakalca-Karadoğan Höyüğü: Arkaik
Dönemde Amisos ve Kybele Kültü, SAMTAB (Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı
Hizmet Birimi) Yayınları 1, Samsun.
Şirin, O. A. ve Kolağasıoğlu, M. 2016b: Antik Amisos Kenti’nden Bir Yer Altı Odalı
Mezar Örneği, Bütünşehir Kent Kültürü Dergisi, 2/12, ss.70-80.
Temür, A. 2015: Thoughts on a Grave Stele From the Classical Period in Samsun
Museum. Belleten C.LXXIX/S.286, ss.817-826.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com