You are here

2007-2011 ÖSYS-KPSS : ARKEOLOJİ, SANAT TARİHİ BÖLÜMLERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA

OSYS-KPSS I N 2007-2011: A STATISTICAL STUDY FOR ARCHAEOLOGY, ART HISTORY DEPARTMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Our country has got an accumulation and a history for thousands of years and for the purposes of archaeology it is a premier country in world. Archaeology and art history disciplines which are products of human anxiety, study to know and to make known effort of human in the past, therefor they have to be very important and valuable for the purposes of our country. We are going to study to understand about these disciplines, between 2007 and 2011 years how many quato has been given to our universities, how many graduate had KPSS exam, and at this time how many staff has been given to these graduates by the goverment.
Abstract (Original Language): 
Ülkemiz, binlerce yıllık bir birikime, binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip, arkeoloji açısından dünyanın önde gelen ülkelerindendir. İnsan merakının ürünü olan arkeoloji, sanat tarihi gibi bilim dalları, genel bir deyişle geçmişteki insan emeğini tanıyıp tanıtmaya çalışan bu bilimler, ülkemiz açısından son derece önemli ve ilgiye değer olmalıdır. İşte bu bilim dallarıyla ilgili olarak, 2007 yılından 2011 yılına değin, bu bölümlere üniversitelerimizde kaç kontenjan verilmiş, KPSS'ye kaç mezun girmiş, bu süreçte devlet kadrolarından kaçı bu mezunlara gitmiş bunu anlamaya çalışacağız.
1-9

REFERENCES

References: 

Memurlar.net. (2006). "17 bölümün daha branş bazında KPSS sıralaması yayımlandı", 01.12.2011 tarihinde
http://www.memurlar.net/haber/53577 adresinden alınmıştır. Memurlar.net. (2008). "Branş Bazında Sıralamalar (2008 KPSS)", 01.12.2011 tarihinde
http://www.memurlar.net/kpss3.aspx adresinden alınmıştır. Memurlar.net. (2010). "Branş Bazında Sıralamalar (2010 KPSS Puan 3)" 01.12.2011 tarihinde
http://www.memurlar.net/kpss/siralama.aspx adresinden alınmıştır. Ösym. (2007a). "KPSS 2007/5 Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)", 01.12.2011
tarihinde http://www.osym.gov.tr/dosya/1-38558/h/yer5-max-min-lisans.pdf adresinden alınmıştır. Ösym. (2007b). "KPSS 2007/7 Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)", 01.12.2011
tarihinde http://www.osym.gov.tr/dosya/1-38564/h/max-min77-lisans.pdf adresinden alınmıştır. Ösym. (2007c). "ÖSYS Tercih Kılavuzu Tablo-4", 01.12.2011 tarihinde
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007_OSYS_TERCIH_KILAVUZU/2007OSYS_TERCIH_TABL... adresinden
alınmıştır.
Ösym. (2008a). "KPSS 2008/4 Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)", 01.12.2011 tarihinde http://www.osym.gov.tr/dosya/1-47491/h/maxmin84lisans.pdf adresinden alınmıştır.
Ösym. (2008b). "ÖSYS Tercih Kılavuzu Tablo-4", 01.12.2011 tarihinde
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008_OSYS_TERCIH_KILAVUZU/6_tablo4.pdf adresinden alınmıştır.
Ösym. (2009a). "ÖSYS Tercih Kılavuzu Tablo-4", 01.12.2011 tarihinde
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009_OSYS_TERCIH_KILAVUZU/tablo4.pdf adresinden alınmıştır.Ösym (2009b). "Tablo-1. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlar", 01.12.2011 tarihinde http://www.osym.gov.tr/dosya/1-50457/h/kadro93lisans.pdf adresinden alınmıştır.
Ösym. (2009c). "Tablo-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlar", 01.12.2011 tarihinde http://www.osym.gov.tr/dosya/1-51388/h/kadrolar296lisans.pdf adresinden alınmıştır.
Ösym. (2010a). "KPSS 2010/2 Lisans Mezunları İçin Aranan Nitelikler", 01.12.2011 tarihinde http://osym.gov.tr/dosya/1-57002/h/20102niteliklisans.pdf adresinden alınmıştır.
Ösym. (2010b). "ÖSYS Tercih Kılavuzu Tablo-4", 01.12.2011 tarihinde ftp://dokuman.osym.gov.tr/2010/2010_OSYS_TERCIH_KILAVUZU/2010_OSYS_Tablo... adresinden
alınmıştır.
Ösym. (2010c). "Tablo-1. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlar", 01.12.2011 tarihinde http://www.osym.gov.tr/dosya/1-56998/h/20102kadrolarlisans.pdf adresinden alınmıştır.
Ösym. (2010d). "Tablo-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlar", 01.12.2011 tarihinde http://www.osym.gov.tr/dosya/1-53022/h/kadrolar20101lisans.pdf adresinden alınmıştır.
Ösym. (2011a). "ÖSYS Tercih Kılavuzu Tablo-4", 01.12.2011 tarihinde http://www.osym.gov.tr/dosya/1-
57876/h/tablo-4.pdf adresinden alınmıştır. Ösym. (2011b). "Tablo-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlar (KPSS-
2011/1)", 01.12.2011 tarihinde http://osym.gov.tr/dosya/1-57794/h/tablo-3lisans.pdf adresinden
alınmıştır.
Ösym. (2011c). "Tablo-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlar (KPSS-2011/2)", 01.12.2011 tarihinde http://www.osym.gov.tr/dosya/1-58808/h/kpss2011-2- tercihkilavuz-23112011.pdf adresinden alınmıştır.
Sevin, Veli. (1995). Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
Tırpan, Ahmet Adil. (2003). "Arkeoloji ve Cumhuriyetin 80. Yılı" Idol, 18-19, (4-13).
Yalçınkaya, Işın. (2006). "Arkeoloji Kavramı, Tanımı ve Açılımı" İdol, 28, (2-3).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com