You are here

0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİNE UYMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

The appraise of positions of obeying to the antibiotic using principles of mothers who have children between the age of 0 and 6

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The research was done crosscutly and definely to appraise the position of obeying the principles of antibiotic using of mothers who has children between the age of 0 and 6. 160 mothers whose children between the age of 0-6 and hospitalized at the service of child in Muğla State Hospital and Muğla Social Insurance Institution Hospital between the dates of 15.11.2002 and 15.01.2003formed this research precedent, A questionnaie form which was defined by 17 datas determined the mother's obeying to the antibiotic using principles and a sociodemografic data form which has 8 guestions related to mothers and children were used. [4] When the sociodemografic features of mothers who were in this research were studied, ıt was determined that 66°% of them were at the age of 25-34, 62.5 of them graduated from a primary school, 86.9% were housewives, 53.8% had two children and 95.0% had health insurance. [5] When the positions of mother's knowing the principles of antibiotic using were studied, it was determined that 55.6°% of them knew what the antibiotic is. It was determined that 73.7°% of them use it at the antibiotic according to the doctor's prescription, 77.5°% of them use it at the right dosage, 68.7% use the antibiotic till it finished, 68.1% keep it in the fridge, 80.6% of them use to waste antibiotic, 14.4% pray attention to the using date of the antibiotic, 94.4°% of them don't use another child's antibiotic, for hers, 93.1°% dont use her own antibiotic for her child, 93.7°% of them don't use antibiotic without doctor's prescription, 86.3°% of them pay attention to the hunger-full principle, 99.4°% of them shake the suspension antibiotics before using them and 67.5°% take her child to the doctor's control after the antibiotic is finished
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma 0-6 yaşlararasında çocukları olan annelerin antibiyotik kullanım ilkelerine uyma durumlarının değerlendirilmesiamacıyla kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 15.11.2002 ve 15.01.2003 tarihleriarasında Muğla Devlet Hastanesive Muğla Sosyal Sigortalar Kurumu HastanesiÇocuk Servisinde 0-6 yaş grubu çocuğu yatan 160 anne oluşturmaktadır. Araştırmada anne ve çocuklara ilişkin 8 sorudan oluşan sosyo-demografik veri formu ile annelerin antibiyotik kullanım ilkelerine uyma durumlarını belirleyen 17 verinin tanımlandığı anketformu kullanılmıştır. [1] Araştırma kapsamına alınan annelerin sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde, annelerin %66.9'unun 25-34 yaş grubunda, %62.5'inin ilkokul mezunu, %86.9' unun ev hanımı, %53.8'inin 2 çocuk sahibi ve %95.0'inin sağlık güvencesi olduğu belirlendi. Annelerin antibiyotik kullanım ilkelerinibilme durumları incelendiğinde °%55.6'sının antibiyotiğin ne olduğunu bildikleri saptandı. Araştırmada, annelerin °%73J'sinin antibiyotiği reçetede önerilen şekilde ve °%77.5'nin antibiyotiği önerilen miktarda kullandığı, °%68J'sinin antibiyotiği bitinceye kadar kullandığı, "%68.1'inin antibiyotiğibuzdolabında sakladığı, °%80.6'sının artık antibiyotiği saklamadığı, °%14A'ünün antibiyotiğin kullanma süresine dikkat ettiği, °%94.4'ünün başka çocuğun antibiyotiğini kendi çocuğuna kullanmadığı, °%93.1 'inin kendi antibiyotiğini çocuğuna kullanmadığı, %98.1 'inin reçeteye yazılan antibiyotikleri hemen aldığı, °%93J'sinin reçetesiz antibiyotik kullanmadığı, °%86.3'ünün açlık-tokluk ilkesine dikkatettiği, °%99.4'ünün süspansiyon antibiyotiklerikullanmadan önce çalkaladığı, °%67.5'inin antibiyotik bittikten sonra çocuğunu hekim kontrolüne götürdüğü tesbit edildi..

REFERENCES

References: 

1.
Çavdaroğlu
, D.; Antibiyotik Önerilen 0-6 Yaşlar Arasındaki Çocuklarda Annelerini İlaç Kullanım İlkelerine Uyma Durumları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 1990.
2.
Patlak
, S.; Bornava'nın Evka-3 Mahallesinde Oturan Ev Kadınlarının Çocuklarında Antibiyotik Kullanımı ve Bu Konudaki Bilgi Düzeyinin Saptanması, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Bitirme Tezi, İzmir, 1994.
3.
Önder
, Ö.; 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Antibiyotik Kullanımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Mezuniyet Tezi, İzmir, 1997.
4. Acil Serviste Antibiyotik Kullanımı, (www.mustafayildiz.8m.com/antibiyotik kullanımı. htm).
5.
Fadıloğlu
, Z,Ç., Yılmaz, D., Yürekli, A.; Toplumda Analjezik, Antibiyotik ve Trankilizan Grubu İlaçların Kullanımlarının ve Bu Konudaki Bilgilerinin Saptanması, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5,1-11, 1989.
6.
Köküöz
, A.N.; Antibiyotikler, Aylık Popüler Bilim Dergisi, 335, 56-62, 1995.
7.
Saltoğlu
, N.; Antibiyotik Dozları, Uygulama Şekilleri, İlkeleri, Antibiyotiklerin İlaçlarla ve Besinlerle Etkileşimleri, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 9,4,336-362, 2000.
8. Polat, Ş.; Antibiyotik Uygulama Biçimleri ve Tekniği, Hemşirelik Forumu Dergisi, 3,5,36-43,2000.
9.
Koç
, H.; 0-14 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin ilaç Kullanım Durumunun incelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Mezuniyet Tezi, İzmir, 2000.
10.
Dündar
, V., Hayran, O., Kayhan, M., Aksayan, S.; Toplumda Antibiyotik Tüketiminin Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Olarak Evlerde Bulundurulan ilaçların incelenmesi, Klimik Dergisi, 4,1,15-17, 1991.
11. Çaklı, H.; Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları, Enfeksiyon Hastalıkları Tedavi Kılavuzu, 2,1,3-11, 2001.
12.
Çetinkaya
, Y.; Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri, İnfeksiyon Hastalıkları Serisi, 3,1,5-10¬2000. [34]

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com